I media

Med bakgrunn i presteboligens historie (testamentarisk gave) og høye verneverdi, samt unike og svært eksponerte beliggenhet, har både innbyggere, enkeltpolitikere og media vært opptatt av boligens status og fremtid.

Dessverre var tydeligvis ikke engasjementet og påtrykket overfor politikerne sterkt nok til at det fantastiske potensialet i eiendommen og boligen ble utnyttet gjennom vårt prosjekt – dette til tross for at bygningen også er vurdert med betydelig kulturhistorisk verdi som tidligere prestebolig.

Presteboligen har, i tillegg til omtale og beskrivelser i kulturhistoriske artikler, vært gjenstand for ytterligere omtaler i media. Nå fortsetter imidlertid forfallet.

Sammen med kunnskaper, vokser tvilen

Johann Wolfgang von goethe