Manglende tverrfaglig samarbeid – COHERENO

COHERENO – Collaboration for Housing Nearly Zero-Energy Renovation – var et forskningsprosjekt under Intelligent Energy Europe programmet. Prosjektet ble ledet av Sintef i Norge, og delfinansiert av Innovasjon Norge. Prosjektet tok utgangspunkt i manglende samarbeid og koordinering mellom ulike aktører som tilbyr tjenester innenfor feltet ambisiøs oppgradering av eneboliger. Ved å bistå markedsaktører med å sette i gang tverrfaglige og målrettede samarbeid for å utvikle renoveringstjenester, ville prosjektet bidra til å bringe ambisiøs oppgradering fram til et volum-marked i Norge.

Prosjektet hadde deltakere fra Nederland, Belgia, Østerrike, Tyskland og Norge, og gikk fra april 2013 til mars 2016. Målet var at gruppene skulle utvikle strategier og handlingsplaner - for bedret kvalitet og lønnsomhet knyttet til ambisiøs oppgradering av boliger.

Energikanalen tok høsten 2014 kontakt med ulike utførende fag i Ringeriksregionen, med forespørsel om interesse for deltakelse i ei samarbeidsgruppe. Noen måneder senere ble samarbeidsgruppa HOME Ringerike etablert, med Energikanalen som koordinator og prosjektleder. Gruppa besto av RingBolig Hønefoss AS (energirådgiver/tømrer), Jevnaker Elektro AS (elektroinstallatør) og senere Hagelsteen VVS (rørleggerbedrift).

Gruppa har gjennomført et forprosjekt med case-studier og forretningsmodellering, der prosjektmål var utarbeidelse av samarbeidsavtale samt inngåelse av avtale om et forbildeprosjekt knyttet til helhetlig oppgradering av en bolig. Samarbeidsgruppa var innstilt på å tilby en oppgradering av et visningshus uten fortjeneste, mot at boligen kunne benyttes som referanse ogmarkedsføring og samtidig fungere som forbildeprosjekt i COHERENO.

Et slikt forbildeprosjekt kunne igjen åpne for søknad om hovedprosjekt under Bedriftsnettverksprogrammet til Innovasjon Norge.

Hva lever vi for, hvis det ikke er for å gjøre livet mindre vanskelig for hverandre?

George Eliot