Prosjektorganisering

Gruppa HOME Ringerike inngikk i september 2016 en formell samarbeidsavtale, med Energikanalen som koordinator og prosjektleder.

Energikanalen henvendte seg til Ringerike kommune med forespørsel om muligheter for sammen med nevnte aktører å renovere et gammelt hus med framtidsrettede energiløsninger. Hensikten var å benytte huset som et forbildeprosjekt for helhetlig oppgradering, samt benytte boligen som visningshus.

Det ble utarbeidet en intensjonsavtale om helhetlig oppgradering av presteboligen, mellom Ringerike kommune, HOME Ringerike og Energikanalen AS. Kommunestyret i Ringerike vedtok 30. juni 2016 enstemmig å signere avtalen. Det ble deretter opprette et forprosjekt mellom de nevnte aktører, for nærmere definering av bygningens tilstand, behov for tiltak og kostnadsramme. Følgende prosjektorganisering ble skissert, med interesserte aktører invitert:

Søk omgang med de vise, og du skal bli vis

Salomos orsspråk 13:20