Her kan du laste ned hele rapporten som PDF.

Forord

Energikanalen AS har, gjennom Husbankens kompetansetilskudd for bærekraftig bolig- og byggkvalitet, hatt anledning til å legge tilrette for et tverrfaglig samarbeidsprosjekt innen oppgradering av boliger.

Kompetansetilskuddet var et unikt virkemiddel, som åpnet opp for betydelig samarbeid mellom utdanning/forskning, offentlige og private aktører, samt omfattende konseptutvikling og planlegging av formidlingsaktiviteter. Med den gamle ærverdige presteboligen, sentralt beliggende i Hønefoss, lå forholdene godt til rette for et samarbeidsprosjekt knyttet til et visningshus

Vi takker Husbanken, og seniorrådgiver Birger Jensen spesielt, for et konstruktivt og godt samarbeid gjennom opp- og nedturer i prosjektet.

Gjennom samarbeidsavtaler med kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker bidrar Energikanalen med informasjon og markedsaktiviteter opp mot kommunenes innbyggere. Samtidig er tilrettelegging og etablering av samarbeidsprosjekter innen energiomlegging og –effektivisering viktig for regional kompetansetilførsel/-utveksling.

Høsten 2014 deltok Energikanalen på en samling med Sintef og Husbanken. Tematikken var etablering av grupper av ulike fag for utvikling av lokale samarbeidsmodeller. Energikanalen inviterte og fasiliterte oppstart av aktører fra Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner.

Den gamle ærverdige presteboligen i Storgata i Hønefoss har et betydelig behov for oppgradering. Boligen har en ideell beliggenhet som samarbeidsprosjekt, med kort avstand til kommunens administrasjon og Hønefoss videregående skole. Boligen egner seg også svært godt som visningshus, med sin eksponerte beliggenhet ved byporten til Hønefoss og med enkel adkomst for besøkende. I samråd med Ringerike kommune søkte Energikanalen Husbanken om kompetansetilskudd for å benytte presteboligen til utvikling av tverrfaglig samarbeid, kompetanseutveksling og visningshus for regionens boligeiere.

Etter positivt vedtak fra Husbanken i juni 2016, ble det gjennomført en omfattende konseptutvikling, samt videre prosess med Ringerike kommune – administrativt og politisk. Det ble etablert et forprosjekt for å beskrive bygningens tilstand, fremskaffe kostnadsramme for ønskede tiltak, samt avklare FoU-unntak i Forskrift om offentlige anskaffelser.

Prosjektet endte opp i «himmelske muligheter», men rådmannens bønn om 5 millioner kroner til oppgradering ble ikke hørt. Presteboligen er nå overlatt til en usikker skjebne...

Det foreligger et omfattende konsept, med potensielt betydelige gevinster, som ikke er realisert. Dersom andre kommuner/aktører ønsker å vurdere hele eller deler av dette forarbeidet kan Energikanalen kontaktes.