Gavepakke på et sølvfat

Intensjonsavtale for gjennomføring av et helhetlig oppgraderingsprosjekt av gamle presteboligen i Hønefoss

... HOME Ringerike, med Energikanalen som koordinator, har besluttet å tilby et forbildeprosjekt utført uten fortjeneste. Dette da under forutsetning om å kunne bruke forbildeprosjektet som referanse i videre markedskommunikasjon.

Dersom noe synes å være for godt til å være sant – så stemmer som regel det ... Som en av kommunestyrets representanter sa ved behandling av forslag til intensjonsavtale; «denne type tilbud om oppgradering er noe man skulle fått mer av ...»

I løpet av forprosjektet ble det foretatt en vurdering av at tidsvinduet for en totalrehabilitering syntes å være svært godt tilstede.

Når man legger til at dette tilbudet var vesentlig under markedspris, og at Ringerike kommune ville fått de omtalte gevinster knyttet til kompetansetilførsel og formidling utført gratis, var det grunn til å tro at gavepakka ville ha en viss interesse ...

Den 24. november 2016 behandlet kommunestyret rådmannens forslag til vedtak:

1. Under forutsetning av at prosjektet lar seg realisere uten å komme i konflikt med «Forskrift om offentlige anskaffelser» inngår rådmannen nødvendige avtaler og kontrakt med HOME Ringerike og Energikanalen as om en helhetlig oppgradering av eiendommen Storgata 21 i tråd med saksframstillingen.

2. De arbeider som gjennomføres skal prosjekteres innenfor den avsetning som gjøres i budsjett 2017

Kommunestyrets vedtak ble imidlertid:

Prosjektet avsluttes. Det foretas en teknisk gjennomgang av eiendommen for å se på nødvendig vedlikehold/oppgradering.

I politikken kaster menneskene seg, som på sykeleiet, fra den ene siden til den andre, for å ligge bedre

Johann Wolfgang von Goethe