Overføringsverdi

I forarbeidet til til dette samarbeidsprosjektet ligger det beskrevet et omfattende konsept med en rekke mål/gevinster, aktiviteter, avtaleforhold, avklaringer, planer for organisering mv. Forbildeprosjektet (for HOME Ringerike), som også skulle fungere som visningshus, åpnet opp for en rekke muligheter for kompetanseutveksling og markedsaktiviteter. Overordnet formidlingsplan:

Tema Aktiviteter Målgruppe Markedskanal
Kickoff, lansering Markering av prosjektoppstart for unikt samarbeid mellom HOME Ringerike, kommune og Hønefoss vgs – for helhetlig oppgradering med energibesparelse Boligeiere, kommuner Aviser, tidsskrifter (redaksjonell omtale)
Nettside Opprette nettside om visningshuset. For informasjon om visningskvelder, temaer, presentere tiltak/løsninger, virkemidler/partnere, bilder og video. Følge prosessen fra A-Å Boligeiere Annonsering, samarbeide aktører, sosiale medier
Fagsamling Fellessamling mellom de involverte regionale aktørene og fagressurser. Gjennomføres etter at spesielle utfordringer er beskrevet og tiltaksplan er utarbeidet. Innspill til valg av tiltak og løsninger Fagmiljøer, kommunal forvaltning, utdanning Direkte kontakt
Visningskvelder Åpent hus med ulike temaer, visning av relevante videoer/bilder/matriell og incitamenter. Skape en hyggelig ramme for formidlingen gjennom lett bevertning, premier etc Boligeiere Annonsering, nyhetsbrev, plakater, sosiale medier
Mediesaker Tilrettelegge for interessante medieoppslag Boligeiere Aviser, tidsskrifter
Boligbilag Utarbeide eget bilag for oppsummering av prosjektet, presentasjon av deltakere, samarbeidspartnere, leverandører og brukerinvolvering (om aktuelt) Boligeiere, kommuner, bransjer Aviser
Presentasjoner Innlegg om utgangspunkt, prosess, erfaringer og resultater Fagmiljøer, off aktører Konferanser
Møter Informere og tilby bistand til utrulling av «best practice» i andre kommuner/regioner Kommuner Direkte kontakt

Basert på planene og dokumentasjonen som foreligger, ville en endelig prosjektplan være klar for etablering. Dette ble dessverre aldri aktuelt i dette prosjektet, men dersom andre kommuner eller aktører ønsker å nyttiggjøre seg et gryteklart kompetanse- og formidlingsprosjekt er Energikanalen tilgjengelig for dialog.

Jeg lukker øynene for å se

Paul Gauguin