Bakgrunn

Som en konsekvens av skjerpelser i forskrifter for nye boliger, vokser også markedspotensialet for oppgradering av eksisterende boliger. Huseiere står imidlertid overfor betydelige utfordringer. I mange tilfeller skorter det på nødvendig kunnskap om ambisiøse oppgraderinger blant utførende og rådgivende aktører. For huseierne kan det være vanskelig å finne en aktør til å stå ansvarlig for en helhetlig oppgradering av boligen (COHERENO). HOME Ringerike er en samarbeidsgruppe som ønsket å eliminere disse utfordringene.

Fordums prakt: Den gamle presteboligen ligger sentral til ved innkjøring til Hønefoss sentrum. Bygningen er et "landemerke" med store arkitektoniske kvaliteter og mye sjarm. Bildet ble tatt da presteboligen var nok så nyoppført. Foto: privat

Ringerike kommune har, som andre kommuner, en viktig rolle overfor innbyggere som kunnskapsformidler og for påvirkning av holdninger knyttet til energibruk og energi- og klimatiltak. Dette er imidlertid et arbeid det er vanskelig for en kommune å utføre tilfredsstillende basert på egen kompetanse og ressurser.

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken. Et av Husbankens hovedmål er å legge til rette for at flere boliger og bygg skal være tillpasset en stadig aldrende befolkning, og klima- og miljøutfordringene vi står overfor.

Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet skulle være en pådriver for utvikling og bruk av nye løsninger og metoder i bolig- og byggsektoren. Prioritering av kompetansetilskudd i 2016 var knyttet till pilot- og forbildeprosjekter på prioriterte fagområder, samt spredning av resultater, kunnskap og kompetanseheving. Særskilt prosjekter som ser de prioriterte fagområdene og brukerbehov i sammenheng.

Energikanalen har tjenesteleveranse-avtale med blant andre Ringerike kommune. Selskapet bygger verdinettverk for samarbeidende aktører, for kompetanseutveksling mellom ulike fagmiljøer og bransjer, samt private- og offentlige aktører. Energikanalen bidrar også med aktiviteter og tilførsel/etablering av utviklingsprosjekter som er relevant for innsatsområdet.

De nevnte aktører har et felles behov for kompetanseutvikling innen energi & miljø, bærekraftig byggeskikk, samt demonstrasjon-prosjekter overfor boligeiere - også i samarbeid med andre aktører. En oppgradering av presteboligen kunne således medføre betydelig måloppnåelse innen kompetanseutvikling for flere aktører, og potensielt utløse en rekke gevinster som formidlings- og visningshus.

På kinesisk består ordet krise av to tegn. Det ene står for fare og det andre for muligheter

John F. Kennedy