Gevinster

Skisse: Bygninger som skal ivaretas bør brukes! Energirådgiver Per Olav Nordeng skisserte et forslag til hvordan man kunne kombiere opprinnelig uttrykk med moderne og fremtidsrettede løsninger. Med midtbygget (gammel stall) som eldrecafê

Ringerike kommune eier en eldre prestebolig, som innytil nylig ble benyttet av Regnbuen (dagtilbud for psykiatrisk helsevern). Den gamle presteboligen har høy verneverdi, og ville være svært godt egnet for kompetanseutvikling såvel mellom utførende fag (HOME Ringerike) og bransjeforeninger som mellom kommune, utdanning og private aktører. Boligen vil også være egnet for uttesting og dokumentasjon av optimale tiltak for ivaretakelse av både energi & miljø, bærekraftig byggeskikk og universel utforming. For å kunne benytte bygget som forbilde- og referanse-prosjekt, ønsket HOME Ringerike å tilby oppgraderingen til betingelsen uten fortjeneste.

Energirådgiver Per Olav Nordeng (RingBolig AS) utarbeidet under forprosjektet en skisse basert på bruks-innspill fra Ringerike kommune. Midtbygget ble foreslått som eldrecafé, med tak dekket av solfangere og solceller.

Samtidig ønsket Energikanalen, med tilskuddet fra Husbanken, å invitere innbyggere til visningskvelder og bruke boligen til faglig kompetanseutvikling og formidlingsobjekt. Disse aktivitetene ville således kunne gjennomføres uten kostnad for Ringerike kommune. Kommunens administrasjon var på sin side innstilt på en forlenget byggeperiode med åpning for befolkningen, samt å sette av deler av lokalene som permanent show-room i etterkant av oppgraderingen.

Kunnskap kan være to ting; Det vi vet og det at vi vet hvor vi kan lære det vi ikke vet

Samuel Johnson