Image
Image

La oss sammen realisere bærekraftige prosjekter!

Har du noen strategier eller et handlingsprogram med bærekraftsmål, men har behov for ressurser og kompetanse til å omsette dette i handling?
Er du en offentlig aktør med behov for måloppnåelse knyttet til energi- og klimaplaner?
Er du en aktør som tror det finnes gode løsninger på dine behov i samarbeid med andre – og at veien dit kan være inspirerende og utviklende?
Da bør du ta kontakt! La oss sammen vurdere om vi kan spille hverandre gode

Energikanalen AS henter energi av å jobbe med bærekraftig utvikling. Vi tilbyr prosjektledelse innen ulike bærekraftsmål. Vi mener ambisiøse målsettinger er stimulerende – dersom det er vilje til handling. I fellesskap finner vi veien dit, om vi bare begynner å gå – sammen!