Viktig info

Varmepumper og F-gass

Innen 1. september 2013 må alle bedrifter og personer som utfører montasje, vedlikehold eller demontering av anlegg med F-gass ha godkjente sertifikater!

Om F-gasser

Kjølemediet i varmepumper kalles F-gass, som er gasser med fluorforbindelser. En del av disse gassene har svært sterk drivhuseffekt og lang levetid i atmosfæren. Under reparasjoner eller montering av en varmepumpe luft/luft må utedel og innedel sammenkobles. Under dette arbeidet kan lekkasje oppstå. Et utslipp på 1 kg av gassen R410A tilsvarer et C02-utslipp på 1,73 tonn!

Sertifisering

Fra 1. september 2013 stilles det offentlig krav om at alle bedrifter og personer som utfører installasjon og vedlikehold på anlegg med F-gass har godkjente sertifikater. Det har blitt designet et eget merke F-gass godkjente bedrifter kan benytte som bekreftelse på at bedriften er sertifisert i henhold til lovpålagt kurs

Eksempel på merke:
 

HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss