Viktig info

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm

Ønsker du tilskudd fra Enova til investeringer i produksjonsutstyr for strøm til egen bolig, må du inngå en plusskundeavtale med nettselskapet ditt.

Plusskundeordningen legger til rette for at du i enkelttimer kan selge overskuddskraft til nettselskapet. Ordningen er en frivillig avtale, hvilket betyr at du som plusskunde må oppnå enighet med ditt nettselskap om betingelsene. 

Gjeldende regelverk og den generelle dispensasjonen

I utgangspunktet må alle kraftprodusenter i Norge ha en såkalt balanseavtale med Statnett, og omsetningskonsesjon, for å kunne drive handel med elkraft og omsette elektrisk energi.

For å legge til rette for en fleksibel og lokal fornybar elektrisitetsproduksjon i private husholdninger, har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gitt en generell dispensasjon fra det gjeldende regelverket. Det er denne plusskundeordningen som åpner for en begrenset innmating av elektrisitet til nettet fra en bolig. NVE har følgende definisjon av en plusskunde:

Sluttbruker av elektrisk energi som har en årsproduksjon som normalt ikke overstiger eget forbruk, men som i enkelte driftstimer har overskudd av kraft som kan mates inn i nettet. Produksjonsenheter hvor det kreves omsetningskonsesjon eller sluttbrukere med produksjon som også leverer elektrisk energi til andre sluttbrukere, er ikke omfattet av ordningen for plusskunder.

Plusskundeordningen åpner altså ikke for at boligeier kan selge kraft til andre sluttkunder – kun til nettselskapet.

Ordningen legger opp til at plusskunden kan krediteres for innmatingen, og fakturerers for uttaket, av elektrisitet fra nettet. Dette betyr at plusskunden vil bli avregnet for netto utveksling av kraft. Denne utvekslingen må måles med en timemåler. (Kilde: NVE)

Se hva du kan få i støtte til el-produksjon:  


Relevante aktører

 


HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss