Viktig info

Nye tilskuddsordninger fra Enova i 2015
Regjeringen har ønsket å stimulere til ytterligere tiltak for energieffektivisering hos private husholdninger. I statsbudsjettet for 2015 er det foretatt en økning av tilkudd til ENØK-tiltak på omlag 150 millioner kroner, til totalt omlag 250 millioner kroner.Justerte og nye tilskuddsordninger i 2015
Fra januar 2015 tilbyr Enova en «meny» på tiltak som kvalifiserer til økonomisk støtte for deg som er boligeier. Felles for tiltakene er at de er gjort om fra å være søknadsbaserte til rettighetsbaserte. Noen av tilskuddsordningene er nye, mens andre er justerte. I tillegg opprettholdes støtte til oppgradering av bolig og energieffektive nybygg. Se hva du kan få støtte til:


Relevante linker

 

 


Energimerking.no kan her hjelpe deg med:

  • Hva betyr energimerket for meg?

  • Energimerk din bolig! Her logger du inn

  • Om energiattesten - ofte stillte spørsmål

.

HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss