Viktig info
Nytt energimerke for bygninger med fjernvarme

Endringen skal sikre at også bygninger som velger fjernvarme som energiløsning skal kunne oppnå energikarakter A

Fjernvarme kan gi energimerke A

Olje- og energidepartementet (OED) varsler i en pressemelding at energimerkeordningen for bygninger skal endres. Endringen skal sikre at også bygninger som velger fjernvarme som energiløsning skal kunne oppnå energikarakter A.

Eksempel på energiattest:
Fjernvarme – god og langsiktig løsning for oppvarming av bygg

I områder der det er infrastruktur for fjernvarme mener OED at fjernvarme er en god og langsiktig løsning for oppvarming av bygg. Det har vært eksempler på byggeprosjekter som har valgt bort fjernvarme for å kunne oppnå energimerke A, til tross for at fjernvarme er en god løsning. Det vil nå foreslås endringer i regelverket, slik at svært energieffektive bygg som har fjernvarme skal kunne få energimerke A

HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss