Viktig info
Energimerking av boliger

Alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut skal ha en energiattest.

Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Målet er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Energiattest

Når opplysninger om din bolig er registrert, får du en energiattest. Denne skal legges frem dersom du selger eller leier ut boligen din.

Eksempel på energiattest:


Energiattesten er en rapport som består av faktiske opplysninger om boligen, en tiltaksliste over mulige energieffektiviseringstiltak og et energimerke. Energimerket viser hvor energieffektiv din bolig er (energikarakter) og hvor stor andel av boligens oppvarming som dekkes av andre energibærere enn olje, gass og elektrisitet (oppvarmingskarakter).
Et gunstig energimerke vil kunne være lønnsomt for deg som boligeier på flere måter:


Å løfte energikarakteren fra til kan redusere strømregningen din med 60%! 

Leier du ut hele eller deler av boligen, kan du få høyere leieinntekt!

En energirehabilitert bolig vil ha høyere komfort og salgsverdi!Les mer om bygningsmessige tiltak og alternative oppvarmingsløsninger på våre temasider. Her finner du også enkelt relevante leverandører, kampanjer og tilskudd osv.

Det er enkelt og gratis å energimerke boligen!

Du kan selv energimerke din bolig, og velge mellom enkel og detaljert registrering.
Les mer om hvordan du energimerker din bolig

Nye boliger skal energimerkes av en ekspert.
Les mer om ordningen for nybygg og kompetansekrav til eksperter

For leiligheter under 50 m2 er en attest for hele bygningen tilstrekkelig, mens fritidsboliger normalt er fritatt kravet

 
Relevante linker

 

 

 

 


HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss