Viktig info


Endringer i byggeregler i 2016

Fra 1. januar 2016 er det foretatt endringer for både nye og eksisterende boliger. I byggteknisk forskrift er hele kapittel 14 som omhandler energi nytt, men det er en overgangsperiode ut 2016 der det er mulig å velge mellom tidligere og nytt regelverk. 


Nye boliger

Ny teknisk forskrift (Tek10) stiller blant annet strengere krav til U-verdi (varmeisolering) på vinduer, bedre tetthet og bedre isolerte gulv. Samtidig stilles det ikke lenger krav til boliger (< 1000 m2) om energifleksible varmesystemer, hvilket åpner opp for bruk av elektrisitet til all oppvarming.

Eksisterende bygg

Endringene gjør det enklere å ta i bruk loft, bod og kjeller som oppholdsrom. Regulert gjennom byggesaksforskriften (SAK) og byggeforskriften (TEK).

Når det gjelder tilskudd fra Enova til oppgradering av eksisterende bolig til TEK10, er det uten nye krav som er de gjeldende.

Kilde: Direktoratet for byggkvalitet og Lavenergiprogrammet

Se hva du kan få økonomisk støtte til her:  


Relevante aktører


HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss