Energiløsninger

Vedfyring

Utfase fossil oljefyring

SolenergiFlere kommer!
Bygningsmessige tiltak

Vannbåren varmeFlere kommer
Temasider
Vi hjelper deg!

Er du en boligeier som synes det er vanskelig å finne en enkel oversikt over hvilke energitiltak det er smart å gjøre i nettopp din bolig?

Eller er du en tilbyder av energieffektive produkter eller tjenester, og ønsker å formidle dine gode løsninger på en målrettet og smart måte til boligeiere?

Våre unike temasider er uansett løsningen!Energikanalen vil kontinuerlig opprette temasider som dekker aktuelle energiløsninger og bygningsmessige tiltak for boliger. Er du en boligeier eller en leverandør, som savner en bestemt temaside – kontakt oss gjerne! Vi skal bygge stein på stein.

For å hjelpe deg som boligeier med å gjennomføre fornuftige energitiltak i din bolig, som også kan være lønnsomme og samtidig medføre bedret komfort og verdiøkning på boligen, har vi utviklet en rekke temasider. Temasidene, som du finner i venstre menyfelt, kan hjelpe deg med;

Kort og nøytral1 informasjon om energiløsninger og energieffektive tiltak tilpasset din bolig

Informasjon om aktuelle offentlige bestemmelser

Økonomiske fordeler og beregninger for deg som vurderer å gjennomføre tiltak i boligen

Formidling av relevante2 leverandører av produkter og tjenester - tilgjengelig der du bor!

Uavhengig bransjeråd


I høyre meny linker vi deg direkte til relevante produkter og tjenester – så unngår du slitsom leting!


1) Vi mener det er svært viktig for norske boligeiere å ha tilgang til en nøytral og likebehandlende markedsplass for ulike energiløsninger. Vårt mål er å presentere alle tilgjengelige energiløsninger og energireduserende tiltak for boligeiere i hele landet. Vi vil derfor stadig utvide vår formidlingstjeneste med nye temasider, og bistå flere kommuner med å etablere en regional samarbeidsavtale. For at du skal ha tillit til vår uavhengighet har ingen av de aktører vi presenterer på våre sider noen eierinteresser i Energikanalen AS.

2) Energikanalen er en tilbyderfinansiert formidlingstjeneste. Dette betyr at de aktører vi formidler informasjon, produkter og tjenester på vegne av kjøper et abonnement – dermed gratis for deg som boligeier! Kanaliseringen av informasjon til deg skjer på bakgrunn av hvor relevant aktøren er for den energiløsning du leser om, og ikke hvor store «markedsføringsmuskler» denne har. Noen aktører presenteres imidlertid mer sentralt og i et større omfang på våre sider. Det er da på grunn av at disse har større relevans og mer informasjon knyttet til flere temaer.


Relevante aktører


HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss