TIlpasset informasjonKlikk under for å velge et annet postnummer:


Offentlige lokale bestemmelserVirkningsgrad

Virkningsgrad er en beregnet verdi for effektiviteten ved en energiomdannelse. Dersom det oppgis at en vedovn har en virkningsgrad på 80%, betyr dette at kun 20% av energien i veden forsvinner ut av selve varmeanlegget (avgis med røyk)
Ekspertene anbefaler

Dersom du skifter ut en gammel vedovn med en ny, bør du få en fagmann til å vurdere om ditt pipeløp er tilpasset en vesentlig mer effektiv ovn. Problemer med kondens i skorsteinen kan oppstå på grunn av vesentlig lavere temperatur på røyken.
Temaside: Peis og vedovn
Velg side

Velg temaet du ønsker mer informasjon om under ved å klikke på knappene:Vedfyring har alltid vært en viktig kilde for oppvarming av hus i Norge. Det er en klimavennlig energikilde, da frigjøringen av CO2 inngår i jordens naturlige CO2-kretsløp. I moderne rentbrennende vedovn utnyttes veden vesentlig bedre og miljøet spares for skadelig partikkelutslipp.

I 1998 kom det nye standarder for vedovner. Ovner produsert etter 1998 er mer rentbrennende og har vesentlig høyere virkningsgrad. Målinger som SINTEF har utført viser at 61% av alt svevestøv kommer fra vedfyring i norske boliger og fritidsboliger. Dette kan reduseres dersom Ola og Kari Normann bytter til nye rentbrennende ovner. Moderne vedovner har i tillegg en virkningsgrad opp mot 80% mens eldre ovner ofte ikke har mer enn ca 50%. Krav og ordninger

For å sørge for trygge og miljøvennlige ildsteder, stilles det godkjenningskrav til vedovner. I tillegg til krav om CE-merking, er nye vedovner underlagt utslippskrav som gir tilfredsstillende sikkerhet mot for høye partikkelutslipp (TEK10 - kap.3; dokumentasjon av produkter og kap.9; utslippskrav).

Ildsteder skal leveres med bruks- og monteringsanvisning på norsk eller skandinavisk språk (TEK10 – kap.15; generelle krav til varme- og kuldeinstallasjon).Feil montering av ildsted innebærer risiko for boligbrann. Vurderer du å bytte ut, eller endre på ildsted eller pipe, er det noen bestemmelser du må forholde deg til. En installasjon, endring eller reparasjon av ildsted er ikke søknadspliktig, men er underlagt meldeplikt. «Melding om ildsted» sendes til feiervesenet i din kommune etter at arbeidet er utført. Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte montører (kilde: Feiermesternes Landsforening).

Dersom du må foreta reparasjon av skorstein er dette søknadspliktig som byggesak til din kommune. Unntaket fra dette kravet omfatter arbeid som utgjør «normalt vedlikehold». En praktisk huskeregel er at dersom du må gå gjennom eller berøre taket, så er tiltaket søknadspliktig (kilde: Norsk Varme).Vedovner


Vedovner kommer i et uttall farger, fasonger og størrelser. Noe det første du bør finne ut av er hvor stort område ovnen skal dekke og om en vanlig strålingsovn eller en konveksjonsovn passer best for din bolig.Strålingsovn

En strålingsovn har enkle vegger og egner seg best der det er god avstand til brennbare materialer og der du trenger rask oppvarming av rommet, for eksempel på hytta. Den egner seg også i litt trekkfulle boliger og boliger med stor takhøyde
Konveksjonsovn


Konveksjonsovn er en ovn med dobbel vegg. Den fungerer på den måten at kald luft blir trukket inn gjennom luftespalter rundt ovnen. I kanalen mellom veggene blir luften varmet opp, stiger og slipper ut gjennom ventiler på toppen av ovnen. Dette gjør at det blir en sirkulering av lufta, og varmen spres bedre i rommet. Dersom du skal bruke ovnen som hovedoppvarming av huset vinterstid er konveksjonsovnen et godt alternativ. Denne ovnstypen blir heller ikke så varm som en stråleovn, og egner seg derfor godt der møblering står i veien for strålingsvarme. Det vil komme noe strålingsvarme fra glasset i døra på ovnen.


Klebersteinsovn

Klebersteinsovner er unike ovner med en særlig god evne til å holde på varmen. Kleberstein er en porøs steinsort med varierende utseende, som trekker til seg varme og slipper den langsomt fra seg igjen. Jo mer kleberstein det er på ovnen, desto mer varme kan den holde på og jo mer økonomisk er den. Klebersteinsovner har en forholdsvis lav overflatevarme og kan avgi varme i mange timer etter at det er fyrt i den


Peis med innsats


Peis med innsats har i de seinere årene blitt mer populært og peisen har blitt nærmest et arkitektonisk smykke for boligene våre. De kan fås i et uttall av størrelser, varianter og prisklasser. Mange av innsatsene har også mulighet for å åpne døren slik at du kan bruke den som åpen peis for kosen sin del. Innsatsene kan settes inn i allerede eksisterende åpne peiser, men sjekk først om du må gjøre noe med pipa. Med lukket dør har innsatsene en virkningsgrad på ca 75%.Ved

Ved er en klimavennlig energikilde, som samtidig er lett tilgjengelig i Norge. Det er mange som selger ved og noen har også tilgang på skog og hogger selv.

Den veden du fyrer med bør ikke ha høyere fuktighetsgrad enn 20%. Da vil mye energien i veden gå med til å drive ut fuktighet i veden i stedet for å gi varme ut i rommet.

Brennverdien på ved er et mye omtalt tema. Generelt sett har alle tresorter tilnærmet likt energiinnhold i forhold til vekt, når veden er fullstendig tørket. Tresortene har imdlertid ulik tetthet, hvilket medfører at et gitt volum (favn = 2,16 kubikkmeter) har forskjellig energinnhold. Forutsatt at veden er tørr, betyr dette at tunge tresorter inneholder mer energi enn lettere sorter. Eksempelvis er omtrentlig energinnhold (ved 16% fuktinnhold) i eik 2.200 kWh/m3, bjørk 2.000 kWh/m3 og gran 1.500 kWh/m3


Hvor mye ved trenger du i en fyringssesong? En favn bjørkeved gir ca 3.100 kWh i effektiv varme, når ovnen har 75 % virkningsgrad. Hvor mange sekker ved er det i en favn? 1 favn stablet ved rommer 2,16 m³ (2.160 liter). Dette tilsvarer i antall sekker ved:

• 40 liters sekk = 54 sekker per favn
• 60 liters sekk = 36 sekker per favn
• 80 liters sekker = 27 sekker per favn

(Kilde:Enovas kjøpsveileder for vedovner)


Ved og økonomi

Prisen på ved er nogenlunde stabil og varierer lite fra landsdel til landsdel. Vedfyring kan være en rimelig oppvarmingsløsning, men med noen forbehold. Peis er kanskje den koseligste formen for vedfyring, men er samtidig den minst lønnsomme. Peis har en virkningsgrad på ca 10-15%, og er mest for hyggen og kosen sin del. Ved peisfyring trekkes det mye luft fra rommet, hvilket gjør at kald luft blir trukket inn gjennom åpninger til rommet/ bygningen og fører til nedkjøling. Ved kjøpt i småsekker kan være dyrt. Det beste er å kjøpe ved i favner eller storsekker. Dette krever igjen at du har en tørr lagringsplass til veden. Den bør ikke ligge ned til bakken, og den bør beskyttes mot snø og regn fra oven. For å holde seg tørr bør den i tillegg få tilstrekkelig med luft.
Relevante aktører


Er du en leverandør med et superrelevant produkt/tjeneste for nettopp dette temaet?

Her kan du målrettet og kostnadseffektivt formidle ditt budskap.
Her vil du som boligeier kunne finne stadig flere relevante leverandører. Sjekk våre sider igjen når du vurderer å gjennomføre tiltak i egen bolig!

Melder du deg på vårt gratis nyhetsbrev vil du motta nærmere informasjon ...

 

 
Linker til relevante aktører:

Vi ønsker å gi deg tilpasset informasjon. For best å kunne gjøre dette legg inn ditt postnummer i boksen under. Vi vil da vise deg skreddersydd informasjon på disse sidene.

Ønsker du ikke å ha tilpasset info, klikk under:

HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss