TIlpasset informasjonKlikk under for å velge et annet postnummer:


Offentlige sentrale krav

Byggteknisk forskrift - TEK10

Produktdokumentasjon for vedovner

Ringerike
Hole
Jevnaker
Bærum
Gran
Lunner
Offentlige lokale bestemmelserVirkningsgrad

Virkningsgrad er en beregnet verdi for effektiviteten ved en energiomdannelse. Dersom det oppgis at en vedovn har en virkningsgrad på 80%, betyr dette at kun 20% av energien i veden forsvinner ut av selve varmeanlegget (avgis med røyk)
Ekspertene anbefaler

Dersom du skifter ut en gammel vedovn med en ny, bør du få en fagmann til å vurdere om ditt pipeløp er tilpasset en vesentlig mer effektiv ovn. Problemer med kondens i skorsteinen kan oppstå på grunn av vesentlig lavere temperatur på røyken.
 
Temaside: Vedovn med vannkappe
Velg side

Velg temaet du ønsker mer informasjon om under ved å klikke på knappene:Vedfyring har alltid vært en viktig kilde for oppvarming av hus i Norge. Det er en klimavennlig energikilde, da frigjøringen av CO2 inngår i jordens naturlige CO2-kretsløp.

Ved å installere en vedovn med vannkappe kan du få varmtvann i tappekranene i tillegg til å varme opp boligen din med et vannbårent varmesystem.


I løsningen vedovn med vannkappe kan opptil 70-80% av varmen fra vedforbrenningen overføres til en akkumulatortank, for deretter å distribueres videre i boligens vannbårne varmesystem.

 Med denne type vedovn kan man ivareta den trivsel og komfort mange verdsetter høyt med vedfyring i stue og kjøkken, uten at den relativt høye effekten og virkningsgraden medfører et problem med for kraftig varmeutstråling der man oppholder seg. På grunn av det store potensialet for varmeoverføring fra denne type vedovn til det vannbårne varmesystemet er det også mulig med vedfyring for oppvarming av tappevann i sommerhalvåret – selv i stua! Dette er en kostnadseffektiv løsning for deg som har god tilgang på rimelig ved.

Med tilkobling til en akkumulatortank med en innebygget elektrisk varmekolbe vil varmen fra vedfyringen først utnyttes, før elektrisiteten automatisk kobler inn.

  Vedovner med vannkappe fungerer også godt sammen med solfangere. Disse leverer varmt vann til akkumulatortanken så lenge det er en viss solinnstråling. En varmepumpe kan også kobles til akkumulatortanken, som ekstern energikilde når du ikke fyrer i ovnen.

 

 

Krav og ordninger

For å sørge for trygge og miljøvennlige ildsteder, stilles det godkjenningskrav til vedovner. I tillegg til krav om CE-merking, er nye vedovner underlagt utslippskrav som gir tilfredsstillende sikkerhet mot for høye partikkelutslipp (dokumentasjon av produkter og utslippskrav i TEK 10).

Ildsteder skal leveres med bruks- og monteringsanvisning på norsk eller skandinavisk språk (generelle krav til varme- og kuldeinstallasjon i TEK10).

Feil montering av ildsted innebærer risiko for boligbrann. Vurderer du å bytte ut, eller endre på ildsted eller pipe, er det noen bestemmelser du må forholde deg til. En installasjon, endring eller reparasjon av ildsted er ikke søknadspliktig, men er underlagt meldeplikt. «Melding om ildsted» sendes til feiervesenet i din kommune etter at arbeidet er utført. Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte montører (kilde: Feiermesternes Landsforening).

Dersom du må foreta reparasjon av skorstein er dette søknadspliktig som byggesak til din kommune. Unntaket fra dette kravet omfatter arbeid som utgjør «normalt vedlikehold». En praktisk huskeregel er at dersom du må gå gjennom eller berøre taket, så er tiltaket søknadspliktig (kilde: Norsk Varme).Ved

Ved er en klimavennlig energikilde, som samtidig er lett tilgjengelig i Norge. Det er mange som selger ved og noen har også tilgang på skog og hogger selv.

Den veden du fyrer med bør ikke ha høyere fuktighetsgrad enn 20%. Da vil mye energien i veden gå med til å drive ut fuktighet i veden i stedet for å gi varme ut i rommet.

Brennverdien på ved er et mye omtalt tema. Generelt sett har alle tresorter tilnærmet likt energiinnhold i forhold til vekt, når veden er fullstendig tørket. Tresortene har imdlertid ulik tetthet, hvilket medfører at et gitt volum (favn = 2,16 kubikkmeter) har forskjellig energinnhold. Forutsatt at veden er tørr, betyr dette at tunge tresorter inneholder mer energi enn lettere sorter. Eksempelvis er omtrentlig energinnhold (ved 16% fuktinnhold) i eik 2.200 kWh/m3, bjørk 2.000 kWh/m3 og gran 1.500 kWh/m3


Hvor mye ved trenger du i en fyringssesong? En favn bjørkeved gir ca 3.100 kWh i effektiv varme, når ovnen har 75 % virkningsgrad. Hvor mange sekker ved er det i en favn? 1 favn stablet ved rommer 2,16 m³ (2.160 liter). Dette tilsvarer i antall sekker ved:

• 40 liters sekk = 54 sekker per favn
• 60 liters sekk = 36 sekker per favn
• 80 liters sekker = 27 sekker per favn

(Kilde:Enovas kjøpsveileder for vedovner)
Ved og økonomi

Prisen på ved er nogenlunde stabil og varierer lite fra landsdel til landsdel. Vedfyring kan være en rimelig oppvarmingsløsning, men med noen forbehold. Peis er kanskje den koseligste formen for vedfyring, men er samtidig den minst lønnsomme. Peis har en virkningsgrad på ca 10-15%, og er mest for hyggen og kosen sin del. Ved peisfyring trekkes det mye luft fra rommet, hvilket gjør at kald luft blir trukket inn gjennom åpninger til rommet/ bygningen og fører til nedkjøling. Ved kjøpt i småsekker kan være dyrt. Det beste er å kjøpe ved i favner eller storsekker. Dette krever igjen at du har en tørr lagringsplass til veden. Den bør ikke ligge ned til bakken, og den bør beskyttes mot snø og regn fra oven. For å holde seg tørr bør den i tillegg få tilstrekkelig med luft.


Relevante aktører


Er du en leverandør med et superrelevant produkt/tjeneste for nettopp dette temaet?

Her kan du målrettet og kostnadseffektivt formidle ditt budskap.
Her vil du som boligeier kunne finne stadig flere relevante leverandører. Sjekk våre sider igjen når du vurderer å gjennomføre tiltak i egen bolig!

Melder du deg på vårt gratis nyhetsbrev vil du motta nærmere informasjon ...

 

 
Linker til relevante aktører:

Vi ønsker å gi deg tilpasset informasjon. For best å kunne gjøre dette legg inn ditt postnummer i boksen under. Vi vil da vise deg skreddersydd informasjon på disse sidene.

Ønsker du ikke å ha tilpasset info, klikk under:

HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss