TIlpasset informasjonKlikk under for å velge et annet postnummer:


Offentlige lokale bestemmelserVirkningsgrad

Virkningsgrad er en beregnet verdi for effektiviteten ved en energiomdannelse. Dersom det oppgis at en vedovn har en virkningsgrad på 80%, betyr dette at kun 20% av energien i veden forsvinner ut av selve varmeanlegget (avgis med røyk)
Ekspertene anbefaler

Dersom du skifter ut en gammel vedovn med en ny, bør du få en fagmann til å vurdere om ditt pipeløp er tilpasset en vesentlig mer effektiv ovn. Problemer med kondens i skorsteinen kan oppstå på grunn av vesentlig lavere temperatur på røyken.
Temaside: Vedkjele
Velg side

Velg temaet du ønsker mer informasjon om under ved å klikke på knappene:
Riktig og effektiv vedfyring utgjør en klimavennlig oppvarmingsløsning, da CO2-utslippet inngår i naturens naturlige karbonkretsløp.

Fyring med vedkjele gir høy effekt og dermed høy temperatur på vannet som distribueres ut i det vannbårne varmesystemet. Det finnes typer og størrelser som passer for alt fra små til store boligerInvestering i vedkjele er et økomisk fornuftig alternativ til oljefyring, og har du tilgang på rimelig ved er dette en svært lukrativ konvertering. Ikke helt uten grunn er vedkjeler en gunstig løsning på gårdsbruk, ofte med relativt store energikrevende bygninger og med egen skog som energikilde.

Har du i dag en oljefyr, og dette er den hovedsaklige oppvarmingsløsningen i din bolig, kan du motta inntil 20% av totalkostnadene forbundet med utskifting i økonomisk støtte fra Enova. Støttebeløpet er begrenset oppad til kr. 25.000,-. Er du jord- eller skogbruker er det muligheter for økonomisk tilskudd fra Innovasjon Norge gjennom Bioenergiprogrammet. Programmet har et omfattende utvalg tilskudd.

Bruk av vedkjele krever til tider daglig fyring og tilstedeværelse, men kan avlastes gjennom kombinasjonsløsninger.

Akkumulatortanken er «batteriet» i det vannbårne varmesystemet og kan ha flere tilkoblinger, for oppvarming fra ulike energikilder. Størrelsen på akkumulatortanken må bestemmes ut fra byggets størrelse og hvilket totalt oppvarmingssystem du ønsker. Da effekten fra en vedkjele ikke er konstant er det smart å ha en akkumulatortank som er litt større enn det helt nødvendige.

 

Krav og ordninger

For å sørge for trygge og miljøvennlige ildsteder, stilles det godkjenningskrav til vedovner. I tillegg til krav om CE-merking, er nye vedovner underlagt utslippskrav som gir tilfredsstillende sikkerhet mot for høye partikkelutslipp (dokumentasjon av produkter og utslippskrav i TEK 10).

Ildsteder skal leveres med bruks- og monteringsanvisning på norsk eller skandinavisk språk (generelle krav til varme- og kuldeinstallasjon i TEK10).

Feil montering av ildsted innebærer risiko for boligbrann. Vurderer du å bytte ut, eller endre på ildsted eller pipe, er det noen bestemmelser du må forholde deg til. En installasjon, endring eller reparasjon av ildsted er ikke søknadspliktig, men er underlagt meldeplikt. «Melding om ildsted» sendes til feiervesenet i din kommune etter at arbeidet er utført. Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte montører (kilde: Feiermesternes Landsforening).

Dersom du må foreta reparasjon av skorstein er dette søknadspliktig som byggesak til din kommune. Unntaket fra dette kravet omfatter arbeid som utgjør «normalt vedlikehold». En praktisk huskeregel er at dersom du må gå gjennom eller berøre taket, så er tiltaket søknadspliktig (kilde: Norsk Varme).Ved

Ved er en klimavennlig energikilde, som samtidig er lett tilgjengelig i Norge. Det er mange som selger ved og noen har også tilgang på skog og hogger selv.

Den veden du fyrer med bør ikke ha høyere fuktighetsgrad enn 20%. Da vil mye energien i veden gå med til å drive ut fuktighet i veden i stedet for å gi varme ut i rommet.

Brennverdien på ved er et mye omtalt tema. Generelt sett har alle tresorter tilnærmet likt energiinnhold i forhold til vekt, når veden er fullstendig tørket. Tresortene har imdlertid ulik tetthet, hvilket medfører at et gitt volum (favn = 2,16 kubikkmeter) har forskjellig energinnhold. Forutsatt at veden er tørr, betyr dette at tunge tresorter inneholder mer energi enn lettere sorter. Eksempelvis er omtrentlig energinnhold (ved 16% fuktinnhold) i eik 2.200 kWh/m3, bjørk 2.000 kWh/m3 og gran 1.500 kWh/m3.

Eksempelvis inneholder 1 favn bjørkeved (ca 2 m3) omlag 4.000 kWh dersom veden har et fuktinnhold på ca 16%. Dette betyr at 5 m3 tørr stablet bjørkeved har et energiinnhold som tilsvarer ca 10.000 kWh eller 1 m3 olje. Vurderer du overgang til en vedkjele med 90% virkningsgrad, trenger du altså ca 5,5 m3 bjørkeved for å produsere omlag 10.000 kWh.

Relevante aktører


Er du en leverandør med et superrelevant produkt/tjeneste for nettopp dette temaet?

Her kan du målrettet og kostnadseffektivt formidle ditt budskap.
Her vil du som boligeier kunne finne stadig flere relevante leverandører. Sjekk våre sider igjen når du vurderer å gjennomføre tiltak i egen bolig!

Melder du deg på vårt gratis nyhetsbrev vil du motta nærmere informasjon ...

 

 
Linker til relevante aktører:

Vi ønsker å gi deg tilpasset informasjon. For best å kunne gjøre dette legg inn ditt postnummer i boksen under. Vi vil da vise deg skreddersydd informasjon på disse sidene.

Ønsker du ikke å ha tilpasset info, klikk under:

HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss