Støtte til energi- og klimatiltak
Lån og kompetanseheving
Reduskjon av klimagassutslipp
Energimerk din bolig
Samarbeidsprosjekt for regional utvikling
Sertifikat for miljøinnsats
Politisk samarbeidsorgan for Hole, Jevnaker og Ringerike
Energileverandør