Støtte til energi- og klimatiltak
Lån og kompetanseheving
Reduksjon av klimagassutslipp
Energimerk din bolig
Sertifikat for miljøinnsats
Politisk samarbeidsorgan for Hole, Jevnaker og Ringerike
Samarbeidsprosjekt for regional utvikling
Reduksjon av CO2-utslipp fra transportsektoren
Miljøstiftelse
Fjernvarme
Energileverandør
Oversikt over ladestasjoner for elbil