Samornede kampanjer

Energikanalen vil jobbe tett opp mot våre kunder og samarbeidspartnere for å presentere samordnede kampanjer. Med samordnede kampanjer mener vi produkter og tjenester som naturlig henger sammen – så får du en bedre totaløkonomi for dine tiltak!

Registrer deg for vårt gratis nyhetsbrev, så får du tips om når og hva ...
Leverandører av produkter og tjenester
Superrelevante leverandører!

På våre temasider har vi lagt vekt på å formidle leverandører av produkter og tjenester som er mest mulig relevant for det temaet du er opptatt av – der du bor!

Dette betyr at det er hvor aktuell og viktig tilbyderen er innen temaet som er avgjørende for hvor og hvordan leverandøren formidles 


Relevante leverandører der du bor


For at du skal slippe å lete mer enn nødvendig etter det du trenger har vi systematisert informasjon fra ulike leverandører og aktører med relevant informasjon. På den aktuelle temaside er disse presentert på høyre side.

Linker til aktørene peker også i størst mulig grad direkte til siden for den aktuelle informasjonen – så kan du bruke din tid på andre ting enn å lete etter relevant informasjon!

Forbrukere kjøper stadig flere produkter gjennom netthandel, og leverandørens lokalisering er av liten betydning. Når det gjelder produkter og tjenester for boligen, kan imdilertid bruken av en regional leverandør/partner være svært hensiktsmessig. Forhold som befaring, montasje, vedlikehold, utskifting og reklamasjonsadgang er viktigere å vektlegge i forbindelse med tiltak i boligen. Vi presenterer derfor leverandørene ut fra deres dekningsområde og ditt postnummer.

Klikk på knappen under for å komme til en oversikt over våre temasider! 


 

 


HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss