Sparebank 1 Ringerike HadelandSpareBank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse ønsker å bidra til å opprette nye, interessante forretningskonsepter og kommersialisere forretningsidèer.
SkattefunnSkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning for å motivere bedrifter til forskning og utvikling.
Våre støttespillere
Energikanalen har i arbeidet med identifisering av markedsbarrierer for gjennomføring av energieffektivisering og –omlegging i boliger, gjennomført et FoU-prosjekt i SkatteFUNN. Under utviklingen av «Markedsplassen for energieffektivisering» har vi hatt et godt samarbeid med regionale næringsutviklere og kommuner.

Energikanalen har også mottatt betydningsfull økonomisk støtte fra Næringsstiftelsen i SpareBank 1 Ringerike Hadeland og Rådet for Ringeriksregionen.

Vi takker så mye for hjelp og støtte!

Rådet for RingeriksregionenRådet for Ringeriksregionen er et politisk samarbeidsorgan for Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner
HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss