Samarbeidende kommuner
Gran
Hole
Jevnaker
Lunner
Ringerike

Samarbeidende kommuner
Utvidet tjenesteomfang og formidling Alle boligeiere kan benytte Formidlingstjenesten, og få hjelp og råd helt gratis. Mangfoldet av lokale tilbydere, kampanjer og samordning av gode løsninger er imidlertid avhengig av om din kommune har inngått et samarbeid med oss. I kommuner vi har en samarbeidsavtale med vil Energikanalen aktivt bidra til at du som boligeier blir presentert for de gode og fremtidsrettede løsninger.

Region Hadeland med i Formidlingstjenesten!

Kommunene Gran, Lunner og Jevnaker er opptatt av miljøvennlig og bærekraftig ressursutnyttelse. Herunder er det et viktig mål å redusere klimagassutslippene. Som et ledd i dette arbeidet har nå Hadelandsregionen inngått et samarbeid med Energikanalen om å legge til rette for enklere og bedre tilgang til informasjon om hensiktsmessige oppvarmingsløsninger og energitiltak i boliger for kommunenes innbyggere

 

Formidlingstjenesten

Hver enkelt energiløsning eller energibesparende tiltak vil formidles til deg i kombinasjon med viktig offentlig informasjon og bransjeanbefalinger, økonomiske fordeler og kalkyler samt leverandører med svært relevante produkter og tjenester.

Her vil du enkelt finne de viktige og riktige aktørene for deg og din bolig der du bor.

Skap en moderne, komfortabel og energivennlig bolig ved å gjennomføre ett eller flere av de tiltak vi presenterer på våre sider – mange er også lønnsomme!

Dette er noe av det øvrige Energikanalen bistår samarbeidende kommuner med:

Presentere løsninger basert på naturgitte og strategiske forutsetninger
Være en katalysator for grønn næringsutvikling
Samordne løsninger og kampanjer
Arrangere informasjonsmøter
Formidle forbildeprosjekter

Energikanalen ønsker å tilby Formidlingstjenesten gratis til alle boligeiere i hele landet. Kontakt din kommune eller oss for etablering av en fullverdig formidlingstjeneste også der du bor!


Gran


Hole


Jevnaker


Lunner


RingerikeHEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss