Om Ringerike kommune

Ringerike kommune

Ringerike – et bedre sted å være

Postadresse
Ringerike kommune
Postboks 123 sentrum
3502 Hønefoss

E-post postmottak@ringerike.kommune.no

Telefon 32 11 77 23
Les ogsåFor å bidra til å oppnå mål i energi- og klimaplanen er det opprettet et klimapanel og arbeidsgruppe bestående av representanter for Ringerike kommune og ulike bedrifter innen aktuelle satsningsområder.

 
Ringerike kommune
Ringerike kommune har et mål om å være en grønn region. Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp, slik at vårt lokalsamfunn ikke belaster mer enn at det er bærekraftig globalt

For å oppnå våre ambisjoner og målsettinger kreves det en innsats fra oss alle! I energi- og klimaplanen for Ringerike kommune er det blant annet definert følgende hovedmål:

Kommunale bygg og anlegg i Ringerike skal være mest mulig klimavennlige. Dette innebærer blant annet satsning på både effektiv energibruk og nye fornybare energikilder
  • Det skal stimuleres til økt bruk av alternative energikilder (spesielt bioenergi) og energibærere i Ringerike generelt. Oljefyring skal fases ut

  • Klimautslipp fra transport skal reduseres gjennom satsning på kollektivtrafikk, sykling og fokus på utslipp fra kjøretøyer

  • Kommunen skal utnytte sin rolle som pådriver og kunnskapsformidler for å bidra til økt kunnskap om energi og klima i Ringerike

Noen tiltak som er gjennomført for å nå mål i energi- og klimaplanen: 

Ringerike er landets største skogkommune. Ressurssituasjonen for en fornybar energikilde fra Ringeriksskogen er således svært god. Ringerike kommune fikk i 2002 konsesjon til utbygging av fjernvarme. Hønefoss Fjernvarme, som ble opprettet i 2007, bidrar i dag til en vesentlig bedre luftkvalitet i Hønefoss by. Ved å varme byen med energi fra skogen sparer fjernvarmen Hønefosslufta årlig for ca 800.000 tonn CO2. Dette tilsvarer ca 52 millioner km bilkjøring i sentrum hvert år.
  
Ringerike kommune etablerer, i samarbeid med Ringeriks-Kraft, Transnova og rekke lokale samarbeidspartnere, ladepunkter for el-bil mange steder i distriktet. Gjennom areal- og transportplanlegging legges det også opp til en sentrumsnær boligfortetting, med fokus på bærekraftig transport (hovedsaklig gange og sykkelbruk)

Ringerike kommune har inngått en samarbeidsavtale med Energikanalen for å legge til rette for energieffektivisering i private bygg og boliger. Kommunens innbyggere har her tilgang til:

Gratis energirådgivningstjeneste for deg som er boligeier i Ringerike!

I tråd med Ringerike kommunes målsetninger er det inngått et samarbeid med Energikanalen AS om etablering av en unik webtjeneste for energiomlegging og energieffektivisering i private boliger. Tjenesten er gratis og basert på en uavhengig og likebehandlende presentasjon av offentlig informasjon, bransjeråd samt tilgjengelige leverandører av produkter og tjenester der du bor!

Energikanalen vil jobbe aktivt opp mot lokale myndigheter og regionalt næringsliv for å fremme fremtidsrettede og fornuftige tiltak for deg som en av regionens boligeiere.

La oss gjennom våre temasider få hjelpe deg med å spare penger ved å gjennomføre tiltak som er positive for klima og miljø, og som samtidig øker komforten i din bolig!


Start med forsiden
For ytterligere spørsmål om Ringerike kommunes energi- og klimaarbeid kan du kontakte:

Ole Einar Gulbrandsen på telefon 941 59 025 eller e-post ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no

Ønsker du gode råd og forslag til løsninger tilpasset deg og dine behov, kan Enova hjelpe deg!Relevante aktører
Ringeriks-Kraft AS

Ringeriks-Kraft ønsker å gjøre det enklere for kunden å ta miljøvennlige valg. Vi tilbyr gratis energirådgivning og kan veilede kundene ut fra ønsker behov og økonomi.

BlueBlock AS

- Vannbåren varme for alle!

- Alt i ett plate

- Enkelt å montere

- Svært effektiv oppvarming

- Prisgunstig på både innkjøp og montering

- Gjennomprøvd produkt

- Helse ved godt inneklima

HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss