Økonomi
Tilskudd til bio-ovn med vannkappe 

Anskaffer du en bio-ovn med vannkappe, for fyring med ved eller pellets, kan du motta økonomisk tilskudd fra Enova.

Ovnen kan overføre opptil omlag 80% av energien til et tilknyttet vannbårent varmesystem.   
Moderne boliger har relativt lavt varmetap. Vedfyring i tradisjonelle vedovner kan derfor i mange tilfeller gi for høy varmeffekt i nærhet av fyringspunktet. En bio-ovn med vannkappe kan løse denne utfordringen, da en betydelig andel av energien kan overføres det vannbårne varmesystemet i boligen. På denne måten kan du også i en moderne bolig ha gleden av vedfyring, utnytte energien optimalt, og basere en høy andel av ditt energiforbruk på fornybar energi.

Du kan få refundert inntil 25% av de totale kostnadene (inkl mva). Øvre grense for tilskudd er kr. 10.000,- for investering i bio-ovn med vannkappe. Dersom du samtidig anskaffer en akkumulatortank, kan denne være med i beregningsgrunnlaget.

Les mer om Vedovn med vannkappe her: Med et vannbårent varmesystem tilknyttet en vedovn med vannkappe, er utgangspunktet godt også for tilkobling av solfangere for noe romoppvarming og ikke minst varmt tappevann i sommerhalvåret . Solfangere og vedovn med vannkappe er en spennende kombinasjonsløsning. Solfangere er også tilskuddsberettiget.

Les mer om Solfanger på vår temaside her:: 
Tilbake til økonomi

Relevante aktører


HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss