Økonomi
Tilskudd for varmegjenvinning av gråvann

Hvorfor slippe oppvarmet vann ut i avløpet, uten å resirkulere noe av energien?

Installerer du en varmegjenvinner i tilknytning til avløpsvannet kan du resirkulere opptil 40% av energien, og samtidig motta økonomisk tilskudd fra Enova. 
Ved å legge avløpsvann inntil inntaksvann, adskilt med en tynn kobbervegg, kan man sørge for at inntaksvannet blir forvarmet. Det finnes ulike løsninger for en slik passiv overføring av varme. En varmegjenvinner direkte tilkoblet avløp fra dusj må ha en kapasitet på minst 50% resirkulering av varmen, mens en løsning som dekker flere avløp må gjenvinne minst 30%, for å være tilskuddsberettiget.

Installerer du en varmegjenvinner for gråvann, kan du få refundert 25% av de totale kostnadene (inkl mva). Tilskuddet er på maksimal kr. 2.500,-. Tilbake til økonomi


Relevante aktører


HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss