Økonomi
Tilskudd for omlegging til vannbåren varme

Har du en bolig med godkjent byggesøknad fra før 1. juli 2010, og som er uten vannbåren varme? Ved å legge om til en vannbåren varmeforsyning, basert på en fornybar energikilde, kan du motta tilskudd på inntil kr. 10.000,-!
Med en vannbåren varmeløsning har du stor fleksibilitet i forhold til valg av energikilder for din bolig. Godkjente energikilder, for å utløse tilskudd fra Enova, er varmepumper (luft/vann og væske/vann), bioovn med vannkappe og biokjel (basert på ved og pellets), avtrekksvarmepumpe og solfanger.

Etablerer du en vannbåren varmeløsning, enten gjennom gulvvarme eller radiatorer, har du rett til å motta tilskudd på 25% av dokumenterte kostnader (inkl mva), maksimalt kr 10.000,-. Den vannbårne varmeløsningen må da kombineres med en fornybar energikilde (ikke elektrisitet eller fossil olje).

I tillegg kan du motta tilskudd for anskaffelse av den fornybare varmekilden.

Dette tilskuddet er rettet inn mot omlegging til vannbåren varme, hvilket innebærer at nybygg (og boliger bygd etter 1. juli 2010) ikke kvalifiserer til tilskuddet. Det vannbårene distribusjonssystemet må i tillegg dekke minst 50% av bruksarealet i boligen.

Les mer om vannbåren varme her:

Tilbake til økonomi
Relevante aktører


HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss