Økonomi
Tilskudd til væske-vann varmepumpe

Ved hjelp av en varmepumpe kan du hente ut varme fra berg, jord eller vann med vesentlig lavere temperatur enn den varmen som avgis inne.

Med et vannbårent varmesystem i boligen kan du motta økonomisk tilskudd fra Enova for å anskaffe en såkalt væske-vann varmepumpe.
Varmepumper som henter energi fra grunnen gjør dette via såkalte kollektorslanger. Disse slangene er fylt med en frostvæske, derav fellesbetegnelsen væske-vann varmepumper. Temperaturen i grunnen faller normalt ikke like lavt i Norge om vinteren som i uteluft. Mindre forskjell mellom ute- og innetemperatur har positiv betydning for ei varmepumpes effektivitet, og gjør at den årlige virkningsgraden for en væske-vann varmepumpe er bedre enn for en luft-vann varmepumpe.

Installerer du en væske-vann varmepumpe tilknyttet et vannbårent varmesystem, kan du få refundert 25% av de totale kostnadene (inkl mva). Tilskuddet er på maksimal kr. 20.000,-, men dersom pumpa har måler for strøm og varme økes tilskuddsgrensa til kr. 30.000,-.

Har du oljefyring i dag, er utskifting til væske-vann varmepumpe et godt alternativ. Du vil da også kunne motta tilskudd for fjerning av oljekjel.

Les mer om Utfase fossil oljefyring her:Tilbake til økonomi
Relevante aktører


HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss