Økonomi
Støtte til energirådgivning

Synes du det er kjedelig å «kaste bort» mye penger på energi? Eller har du ønsker eller planer om å gjøre noen tiltak på boligen? Da anbefaler vi at du samtidig vurderer en ytterligere oppgradering og modernisering – det kan lønne seg!
Ved å engasjere en sertifisert energirådgiver kan du få refundert 50% av kostnadene, opptil 5.000 kroner, fra Enova for å få utarbeidet en tiltaksplan og energiattest for boligen din. Med en tiltaksplan i hånd kan du lettere vurdere om du bør gjennomføre noen tiltak, og eventuelt i hvilken rekkefølge. Du må imidlertid ikke gjennomføre tiltak for å motta støtte.

Bestiller du termografering som en del av energirådgivningen, kan du motta tilskudd på maksimalt kr. 7.500,-.

Kvalifiserte energirådgivere finner du i Enovas rådgiverregister.

Se hvordan andre har mottatt støtte tidligere:

Dersom det viser seg aktuelt å gjennomføre tiltaksplanen, er det mulig å oppnå støtte på opptil kr. 150.000,-! Se sak ”Støtte til oppgradering av boligTilbake til økonomi

Relevante aktører


HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss