Økonomi
Tilskudd til solfangere

Få enda større glede av solstrålene! Ønsker du å utnytte en gratis energikilde uten utslipp av klimagasser, kan du motta tilskudd til innkjøp av solfangeranlegg.

Med et vannbårent varmesystem i boligen, kan solfangere i sommerhalvåret dekke det hovedsaklige varmebehovet.


Solfangere omdanner energien i solstrålene til varme, som lagres og fordeles via varmt vann. Solfangerløsningen må være integrert med boligens oppvarmingsløsning for tappevann, og eventuelt romoppvarming, for å være tilskuddsberettiget.

Du kan få refundert inntil 25% av de totale kostnadene (inkl mva) fra Enova. Øvre grense for tilskudd er kr. 10.000,- + kr. 200,-/m2 solfanger (opptil 25 m2). Dette betyr at du kan motta et totalt tilskudd på inntil kr. 15.000,-.

Les mer om Solfanger på vår temaside her:  

Tilbake til økonomi
Relevante aktører


HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss