Økonomi
Støtte til oppgradering av bolig

Har du planer om oppgradering av boligen din? Dersom du samtidig gjennomfører tiltak som gir en vesentlig energireduksjon, kan du kvalifisere til et økonomisk tilskudd på opptil kr. 150.000,-!
Har du planer om å rehabilitere boligen din, vil vi anbefale at du heller vurderer en oppgradering til minimum TEK10-nivå (gjeldende byggeforskrifter).

Se temaside ”Helhetlig oppgradering” for betydning av begreper og forslag til prosess.

Ved å gjennomføre tiltak som reduserer varmetapet i boligen med minst 30% vil du kunne motta økonomisk tilskudd, i tillegg til at din moderniserte bolig kan bli mer komfortabel og få høyere salgsverdi. Tilskuddet gjelder for helårsboliger.

Vi anbefaler at du tar kontakt med en sertifisert energirådgiver, for utarbeidelse av en tiltaksplan for boligen din, før du setter i gang. En tiltaksplan vil gi en detaljert og konkret oppstilling over nødvendig utskifting og forbedring av blant annet vegger, tak, dører og vinduer.

Du kan også få ”Støtte til energirådgivning”

Støttenivået er avhengig av hvor ambisiøse tiltak du ønsker å gjennomføre:

Nivå 1 har varmetapskriterier som for passivhus – maks kr. 150.000,-
Nivå 2 ligger på nivå som for lavenergiboliger – maks kr. 125.000,-
Nivå 3 krever et energinivå som i TEK10 – maks kr. 100.000,-

Når det gjelder tilskudd fra Enova til oppgradering av eksisterende bolig til TEK10, er det uten nye krav som er de gjeldende.

Energirådgiveren kan orientere deg nærmere om hvilke tiltak dette medfører i din bolig.

Tilskuddet er nå også rettighetsbasert, hvilket innebærer at du ikke lenger må søke i forkant av oppstart, og kan kombineres med andre tilskudd.

Tilbake til økonomi

Relevante aktører


HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss