Økonomi
Støtte til utfasing av oljekjel

Myndighetene ønsker å forby bruk av fossil olje til oppvarming i boliger innen 2020.

Har du en oljekjel kan du motta tilskudd fra Enova ved å skifte ut kjelen og eventuelt oljetanken med en fornybar oppvarmingsløsning eller varmepumpe.
Forbrenning av fyringsolje medfører et CO2-utslipp på ca 2,7 kg/liter. Bruker du 3000 liter olje i året gir dette et utslipp på i overkant av 8 tonn CO2/år. Til sammenlikning tilsvarer dette CO2-utslippet for en bensinbil som kjører nærmere 60.000 km (ved 0,6 l/mil). (Kilde, EnergiLink)

I tillegg til utslipp av klimagasser utgjør gamle nedgravde oljetanker en forurensningsrisiko. Oljefyring er i dag også relativt uøkonomisk.

Du har nå rett på 25% tilskudd fra Enova, maksimalt kr. 10.000,- (inkl mva), av kostnadene til fjerning av oljekjel/tank, dersom du samtidig installerer en fornybar varmekilde. I tillegg kan du motta tilskudd ved etablering av alternative løsninger.

Det er bruk av fossil olje som bidrar til en samlet økning av klimagasser. Bioolje inngår i det naturlige CO2-kretsløpet, og er et alternativ dersom du ønsker å videreføre oljefyringen. Konvertering til bioolje gir ikke tilskudd.   

Sjekk forøvrig vår temaside om utfasing av fossil oljefyring her:
Sjekk gjerne våre aktuelle temasider for alternativer til oljefyring: 


Tilbake til økonomi
Relevante aktører


HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss