Økonomi
Tilskudd til utfasing av oljekamin og tank

Har du en parafin- eller oljekamin, eventuelt med tank, kan du motta tilskudd fra Enova ved å skifte over til en fornybar varmeløsning.

Godkjente varmeløsninger som erstatning er luft-luft varmepumpe, vedovn eller pelletskamin.  
Luft-luft varmepumper, vedovner og pelletskaminer er i seg selv ikke tilskuddsberettige oppvarmingsløsninger, men en betingelse for å motta tilskudd for utskifting av oljekaminen og eventuelt tank. Du har rett på 25% tilskudd, maksimalt kr. 5.000,- (inkl mva), av kostnadene til fjerning av kamin/tank.

Skifter du ut oljekaminen bidrar du til å redusere klimagassutslipp, samtidig som du normalt vil oppnå bedre fyringsøkonomi. Eldre oljekaminer har relativt lav virkningsgrad, sammenliknet med moderne og effektive vedovner.

Les mer om peis og vedovner her:  Sjekk forøvrig vår temaside om utfasing av fossil oljefyring her: Når du først skal endre oppvarmingsløning, kan det være smart å vurdere etablering av et vannbårent oppvarmingssystem i samtidig. Det finnes lavtbyggende varmefodelingsplater som også er egnet for eksisterende boliger. Investeringskostnaden for et vannbårent system kan fort forsvares gjennom større fleksibilitet for rimeligere fornybare energikilder og modernisering av boligen med økt komfort. Sjekk gjerne våre aktuelle temasider knyttet til et vannbårent system:

Tilbake til økonomi

Relevante aktører


HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss