Økonomi
Tilskudd til luft-vann varmepumpe

Ved hjelp av en varmepumpe kan du hente ut varme fra uteluft med vesentlig lavere temperatur enn den varmen som avgis inne.

Med et vannbårent varmesystem i boligen kan du motta økonomisk tilskudd fra Enova for å anskaffe en luft-vann varmepumpe. . 
Installerer du en luft-vann varmepumpe tilknyttet et vannbårent varmesystem, kan du få refundert 25% av de totale kostnadene (inkl mva). Tilskuddet er på maksimal kr. 10.000,-, men dersom pumpa har måler for strøm og varme økes tilskuddsgrensa til kr. 20.000,-.

Har du oljefyring i dag, er utskifting til luft-vann varmepumpe et alternativ, gjerne i kombinasjon med en ekstra energikilde i kalde perioder. Du vil da også kunne motta tilskudd for fjerning av oljekjel.

Les mer om Utfase fossil oljefyring her: :


Tilbake til økonomi
Relevante aktører


HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss