Søknadsbaserte tilskudd

Støtte til bioenergianlegg
Økonomi
Støtte til energieffektive nybygg

Har du et ønske om bygge et hus som ligger i front med hensyn til energiambisjoner, og som samtidig kan være et forbildeprosjekt for andre? Da kan du motta økonomisk støtte på inntil 60 % av godkjente merkostnader i prosjektet. . Tilskuddet gis til den som er økonomisk ansvarlig for investeringene, og rettes mot både byggherrer, utbyggere og entreprenører.

For å kvalifisere til støtte må boligen inneha både innovative løsninger for bygningskroppen, samt effektive og fornybare løsninger for energibruk. Boligen må minimum være på lavenerginivå.

Tilskuddet beregnes ut fra kWh spart energi og produsert fornybar energi, utover krav i TEK10. Kostnadselementer som inngår i beregning av merkostnader er blant annet detaljplanlegging, prosjektledelse, utstyr, samt bygging og installasjon.

Byggeprosjekt med potensielt god spredningseffekt blir prioritert.

Når prosjektets rammer er klart, og skisser er utarbeidet, kan søknaden oversendes Enova. Da tilkuddet skal være utløsende for prosjektet, kan byggeprosjektet ikke startes opp før det foreligger søknadsvedtak fra Enova.

Har du allerede en bolig, der du vurderer å gjennomføre en ambisiøs energioppgradering? Se da «Støtte til oppgradering av bolig»


Tilbake til økonomi


Relevante aktører


HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss