Økonomi
Tilskudd til el-produksjon

Nå kan du motta økonomisk tilskudd fra Enova for å investere i eget utstyr for el-produksjon.

El-produksjonen må være basert på fornybare energikilder, som sol eller vind. 
For å ha rett til å motta tilskudd fra Enova til investeringer i produksjonsutstyr for strøm til egen bolig, må du inngå en plusskundeavtale med nettselskapet ditt.

Les mer om hva plusskundeordningen betyr her:
Du kan få refundert inntil 35% av de totale kostnadene (inkl mva). Øvre grense for tilskudd er kr. 10.000,- + kr. 1.250,-/kW installert effekt (opptil 15 kW). Dette betyr at du kan motta et totalt tilskudd på inntil kr. 28.750,-.

Les mer om Solceller her: 

Tilbake til økonomi
Relevante aktører


HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss