Økonomi
Tilskudd til biokjel 

Med et vannbårent varmesystem i boligen kan du dekke det hovedsaklige energiforbruket til oppvarming med fornybar energi i form av ved eller pellets.

Anskaffer du en biokjel kan du motta økonomisk tilskudd fra Enova.   
Har du vannbåren varme og tilstrekkelig plass til en biokjel, akkumulatortank og lagring av ved eller pellets, er utgangspunktet for en klimavennlig og rimelig oppvarmingsløsning til stede. En biokjel gir høy varmeeffekt, og er således godt egnet for boliger med et moderat eller større varmebehov.

Du kan få refundert inntil 25% av de totale kostnadene (inkl mva). Øvre grense for tilskudd er kr. 10.000,- for investering i en biokjel. Dersom du samtidig skifter ut en oljekjel vil du kunne motta ytterligere kr. 10.000,-.

Les mer om Vedkjel her: Har du oljefyring i dag, er utskifting til biokjel et godt alternativ.

Les mer om Utfase fossil oljefyring her: 
Tilbake til økonomi

Relevante aktører


HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss