Søknadsbaserte tilskudd

Støtte til energieffektive nybygg
Økonomi
Støtte til bioenergianlegg

Er du eier av en landbrukseiendom, og har du planer om å produsere, bruke eller levere bioenergi?

Det finnes da to tilskuddsordninger som kan være aktuelle for deg!
Gjennom Bioenergiprogrammet i Innovasjon Norge kan du motta tilskudd innen området Bioenergi i landbruket eller Flisproduksjon.

Under Bioenergi i landbruket kan du motta tilskudd til gårdsvarmeanlegg, anlegg for varmesalg, veksthus og biogass. Det gis støtte både til investering i utstyr og anlegg (opptil 35%) og myke investeringer, som utredning, kompetanse og informasjonstiltak (50%).

Under Flisproduksjon gis det tilskudd til alle som bidrar til økt produksjon og bedret markedstilgang for biobrensel. Det gis investeringsstøtte til både opparbeidelse av tomt med bygg og utstyr. Tilskuddet er på opptil 25% av totalkostnadene.

For begge tilskuddsområdene gjelder det at brukt utstyr ikke inngår i grunnlag for støtte.

DU BØR LESE RETNINGSLINJENE FØR DU STARTER OPP TILTAKENE!

Les mer om vannbåren varme og vedkjel på våre temasider:  

Tilbake til økonomi
Relevante aktører


HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss