Økonomi
Tilskudd for ettermontering av et balansert ventilasjonsanlegg

Har du en bolig med godkjent byggesøknad fra før 1. juli 2010, og som er uten balansert ventilasjon? Ved å ettermontere et balansert ventilasjonsanlegg, kan du motta tilskudd på inntil kr. 20.000,-!.
I et balansert ventilasjonsanlegg er det et viftesystem som sørger for at varme fra brukt inneluft overføres til frisk luft fra boligens ytterside, i en varmegjenvinner. Gjennom ventilasjonskanaler distribuseres den friske og oppvarmede luften til ulike rom i boligen.

Ettermonterer du et balansert ventilasjonsanlegg, har du rett på tilskudd på 25% av dokumenterte totalkostnader (inkl mva). Øvre grense for tilskudd er kr. 20.000,-.

Tilskuddet kan også kombineres med med andre tilskuddsordninger

Dette tilskuddet er rettet inn mot ettermontering avbalansert entilasjon, hvilket innebærer at nybygg (og boliger bygd etter 1. juli 2010) ikke kvalifiserer til tilskuddet. Anlegget må dekke minimum 50% av bruksarealet i boligen, og skal minst hente avtrekk fra våtrom og kjøkken, mens oppvarmet frisk luft som minimum skal tilføres oppholdsrom og soverom.

Tilbake til økonomi
Relevante aktører


HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss