Økonomi
Tilskudd til avtrekksvarmepumpe

Relativt mye varme på bad og kjøkken går tapt via ventilasjon.

Installerer du en avtrekksvarmepumpe kan du nyttiggjøre deg denne energien, og samtidig motta økonomisk tilskudd fra Enova.  
Med moderne boliger, med betydelig mindre luftlekkasjer, utgjør varmetapet via ventilasjonsanlegg en vesentlig andel av boligens energitap. Denne energien kan ved hjelp av en avtrekksvarmepumpe tilbakeføres til boligens vannbaserte oppvarmingssystem og tappevann.

Installerer du en avtrekksvarmepumpe tilknyttet et vannbårent varmesystem, kan du få refundert 25% av de totale kostnadene (inkl mva). Tilskuddet er på maksimal kr. 10.000,-, men dersom pumpa har måler for strøm og varme økes tilskuddsgrensa til kr. 20.000,-.


Tilbake til økonomi
 

Relevante aktører


HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss