Om Lunner kommune

Kontaktinformasjon

Kristin Molstad
Klimapådriver for Hadeland

Postadresse
Regionrådet for Hadeland
Rådhusvegen 39
2770 Jaren

Nettside: www.lunner.kommune.no/klima

E-post: kristin.molstad@gran.kommune.no

Telefon:
454 86 870
Vurderer du å bygge ny bolig?

Regionrådet for Hadeland viser deg her tomter og områder som er klare for utbygging.

Region Hadeland


Lunner kommune


Lunner kommune jobber aktivt for å bedre miljøet. Derfor tilbyr vi deg som innbygger energirådgivning..

Gjør du boligen din mer energieffektiv, sparer du både penger og miljøet. Det ønsker vi å hjelpe deg med. Vi samarbeider med Energikanalen om dette nettstedet, hvor du får informasjon om energisparing og omlegging til fornybar energi.
På denne portalen finner du oversiktlig og korrekt informasjon fra offentlige instanser, bransjeråd, og oversikt over tilgjengelige lokale leverandører.

Energikanalen jobber aktivt mot lokale myndigheter og regionalt næringsliv for å fremme framtidsrettede og fornuftige tiltak for boligeiere i regionen.

I samarbeid med Entelligens tilbyr våre innbyggere gratis energianalyse av boligen ved å fylle inn din adresse.

Lunner kommune samarbeider med Energiråd Innlandet i et pilotprosjekt hvor vi tilbyr boligbyggere faglig bistand til å etablere vannbåren varme basert på solfanger og vedovn med vannkappe i egen bolig.

Ønsker du å vite mer om Lunner kommunes prosjekter og aktiviteter innen energi og klima, se vår nettside eller ta kontakt med vår klimapådriver.

Relevante aktører
HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss