Flere historier

ØKONOMISKE FORDELERVinner av kaffemaskin


ØKONOMISKE FORDELERVinner av peisovn


ENERGIRÅDGIVNING OG SOL+VEDSteinkjerhus fra 78 på LunnerENERGIRÅGIVER OG OLJEKJELHovedbygning på Kile GårdØKONOMISKE FORDELERVinner av gavekort

GRATIS INFORMASJON OG RÅDGIVNINGVi er igang!
Våre historier
Energikanalen ønsker her å formidle historier om energirelaterte løsninger og tiltak.

Vi håper historiene kan stimulere til gjennomføring av tiltak også i din bolig, eller kanskje være en tankevekker slik at du unngår anskaffelse av løsninger som ikke er særlig smarte eller fremtidsrettete ...Gårdshus fra 1900 på GranKvelden 18. august 2014 møter vi Mari Knutsen og Ola Morstad på Gran for å starte en hensiktsmessig prosess vedrørende rehabilitering av et eldre gårdshus de er i ferd med å overta. Gårdshuset er oppført i ca 1900, og har en grunnflate på 120 kvadratmeter. Huset har to fulle etasjer og en uoppvarmet kjeller. 

- Vi ønsker oss en bolig med moderne standard og oppvarmingsløsninger, men vi vil samtidig bringe den opprinnelige fasaden tilbake. Den originale fasaden er nemlig endret, ved at antall vinduer er redusert. Heldigvis har vi bilder som viser hvordan fasaden så ut før endringene ble foretatt.

- Vi har dannet oss et bilde av hvordan vårt hjem skal se ut, og gjort oss noen tanker om hva vi ønsker å gjøre. Det er imidlertid fortsatt mange forhold vi må vurdere, blant annet oppvarmingsløsninger og hvordan vi skal gå frem for å få en best mulig økonomi i prosjektet. Dette er grunnen til at vi nå har startet en rådgivningsprosess med Energikanalen, sier Ola

Mari og Ola er klare på boligen må totalrenoveres, herunder etterisolering av tak og vegger samt utskifting av vinduer. Innvendig og utvendig kledning skal skiftes, og det skal legges nytt gulv.


Grunnforhold og beliggenhet

Gårdshuset ligger åpent og solrikt til, og det er et rikelig areal med dyrka mark i umiddelbar nærhet.

- Takflatene er nord-sørvendte og eiendommen ligger solrikt til uten betydelig skygge, men vi ønsker nok ikke å etablere noen løsning for å utnytte solenergi på selve huset. Vi ønsker at det estetiske uttrykket skal være tilnærmet likt det originale. Vi vil trolig oppføre et uthus/garasje på et senere tidspunkt, og vil vurdere installasjon av solceller da.

- I og med at huset ligger tett på et relativt stort jordareal, kan vi gjerne vurdere en varmepumpeløsning basert på jordvarme, sier Mari og Ola


Oppvarmingsløsning og behov

Før en eventuell beslutning om jordvarme foretas, må jordas egnethet vurderes. Jordartstype og varmeledningsevne er viktige parametre for effektiviteten i en jordvarmeløsning. Dersom jorda ikke er velegnet, vil familien Knutsen/Morstad undersøke avstand til berg – for vurdering av bergvarmepumpe. En pelletskjele plassert i kjelleren vil også kunne være aktuelt. Et fyrrom vil også bidra til noe varme i kjelleren forøvrig.

Oppvarmet bruksareal vil være omlag 240 kvadratmeter, i tillegg til noe varmebehov i kjelleren. Rehabiliteringen vil følge gjeldende byggteknisk forskrift (TEK 10). Dette innebærer at minst 40% av varmeforsyningen skal kunne dekkes med alternativer til elektrisitet eller fossile brensler.


- På Gran har vi god tilgang på ved, men ikke egenprodusert. Vi ønsker oss en miljøvennlig oppvarmingsløsning, gjerne med noe vedfyring for å redusere strømforbruket. Vi vil imidlertid ikke ha eksempelvis vedkjele som vil kreve en del manuell oppfølging.

- Vi er begge to i jobb utenfor hjemmet, og ønsker således en automatisert oppvarmingsløsning med moderne styringssystemer for kontroll og regulering. - Det kan jo hende vi blir flere husstandsmedlemmer etterhvert også, og da er en gulvvarmeløsning, gjerne vannbårent, noe vi ønsker oss, sier de unisont


Tidshorisont og varighet

Totalrenovering av gårdshuset skal gjennomføres parallellt med etablering av oppvarmingsløsninger. Tiltak og løsninger skal være langsiktige, uten behov for større endringer i nærmeste fremtid.

- Vi satser på oppstart av rehabiliteringen sommeren 2015, og ser for oss en 2-års horisont for innflytting.

- Vi har tatt vare på de beste taksteinene fra låvetaket, da låven skal fjernes. Nye vinduer med svært lavt varmetap (lav U-verdi) er allerede kjøpt inn. Nå ser vi frem til å komme i gang med prosjektet vårt, avslutter Mari og Ola
Prosessen videre

Energikanalen anbafaler nå familien Knutsen/Morstad å engasjere en Enova-sertifisert energirådgiver for utarbeidelse av tiltaksplan for omfattende oppgardering av boligen. For engasjering av energirådgiver kan det søkes Enova om støtte på 50% av kostnadene, inntil kr. 5.000,-.

I dette prosjektet kan det også være store muligheter for investeringsstøtte fra Enova. Avhengig av oppgraderingsnivå kan det søkes om støtte på nivå 1 (kr. 700,-/kvadratmeter) eller nivå 2 (kr. 600,-/kvadratmeter), med henholdsvis maksimal støtte på kr. 125.000,- eller 110.000,-.

Energikanalen takker for et hyggelig møte, og ser frem til å kunne bistå Mari og Ola i prosessen videre, og ikke minst følge rehabiliteringsprosjektet på et spennende gårdshus fremover. Vi oppdaterer historien fremover!
Relevante aktører
Tilskudd til energirådgivning

HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss