Flere historier

ØKONOMISKE FORDELERVinner av kaffemaskin


REHABILITERING OG TILSKUDDGårdshus fra 1900 på GranØKONOMISKE FORDELERVinner av peisovn


ENERGIRÅGIVER OG OLJEKJELHovedbygning på Kile Gård

ØKONOMISKE FORDELERVinner av gavekort

GRATIS INFORMASJON OG RÅDGIVNINGVi er igang!
Våre historier
Energikanalen ønsker her å formidle historier om energirelaterte løsninger og tiltak.

Vi håper historiene kan stimulere til gjennomføring av tiltak også i din bolig, eller kanskje være en tankevekker slik at du unngår anskaffelse av løsninger som ikke er særlig smarte eller fremtidsrettete ...
Steinkjerhus fra 78 på Lunner


ENERGIRÅDGIVNING I DET FRI. Energirådgiver Thomas Jacobsen informerer huseier ErikTveit og Kristin Molstad fra Region Hadeland om muligheter for etterisloering


Økonomisk tilskudd til energirådgivning


Fredag 28. mars 2014 får vi en varm mottakelse utenfor boligen til familien Tveit i Sørenggutua 19 på Lunner. Erik Tveit (71) bor i «Steinkjerhuset» fra 1978 sammen med sin kone Guri (70). Huset har full kjeller, med grunnflate på 109 kvadratmeter. Erik søkte i medio februar om støtte på kr. 5.000,- fra Enova for å utarbeide en tiltaksplan for boligen. Etter 2-3 uker var søknaden innvilget.


SENTER FOR SØKNAD OG RAPPORTERING. Bildet er en skjermdump fra Enovas nettsider
 - Vi vurderer å gjennomføre noen tiltak i boligen. Via Region Hadeland fikk jeg informasjon om at vi kunne motta støtte på opptil 50% av kostnadene ved å engasjere en energirådgiver. Gjennom Energikanalen fikk vi også kontakt meden lokal energirådgiver, og valgte da å søke Enova om økonomisk støtte for å utarbeide en tiltaksplan, sier Erik..

Familien Tveit har gått riktig frem for å kunne motta økonomisk støtte fra Enova. Energirådgiver var valgt, men selve befaringen og utarbeidelsen av tiltaksplan for boligen ble ikke foretatt før skriftelig svar fra Enova var mottatt. Innsendelse av søknad, og ferdigbehandling av denne hos Enova, er et generelt og avgjørende krav for alle tilskudd fra Enova. Det er ingen krav om at tiltak i planen må gjennomføres.
UTSKIFTING AV DØRER OG VINDUER. Familien Tveit har allerede skiftet ut noen av de gamle vinduene. Thomas og Erik vurderer om ytterligere utskifting er hensiktsmessig.
Energirådgiver Thomas Jacobsen er bosatt på Harestua og sertifisert i Enovas rådgiverregister. Hans foretak TH. JACOBSEN fusjonerte i 2013 med Oslo Murmesterbedrift AS.

Vilkår for å bli kvalifisert i Enovas rådgiverregister omfatter både firmakrav og krav til personlig kompetanse. 

Å starte med tiltak for å redusere husets varmetap er også fornuftig. Gjennomføring av bygningsmessige tiltak vil ofte medføre endret energibehov. Ved å definere behovet etter at tiltak er gjennomført vil man kunne anskaffe rimeligere løsninger, unngå overdimensjonering og ikke minst redusere energikostnader og klimapåvirkning.


Klimanett varmluftsanlegg

Boligens oppvarmingssystem har en kombinasjon av ulike løsninger. Da huset ble bygd ble det installert et varmluftsanlegg av merke Klimanett, der varmluft transporteres gjennom flexirør i bjelkelaget til rommene i huset. Varmlufta kan varmes opp av både elektrisitet og olje. For 2 år siden ble det installert en varmepumpe luft/luft, som bidrar med mer effektiv luftoppvarming i stua. I tillegg har noen rom vannbåren varme.

KLIMANETT VARMLUFTSANLEGG. Erik forteller om et varmluftsanlegg som også skulle være bra for innemiljøet, i form av redusert støvmengde.
- Vi har ikke ønsket å bruke olje til oppvarming, så Klimanettet varmes kun av strøm. Oljetanken er tom og vi håper den kan renses og fylles med sand, for å unngå å grave opp i hagen. Jeg er litt usikker på hvor hensiktsmessig Klimanett-anlegget er, og ønsker å vurdere alternative løsninger. Det er bra jeg kan få hjelp av energirådgiver og Energikanalen til dette! Vi har jo også et strømforbruk på i overkant av 25000 kWh/år, sier Erik.

Dersom det oppstår lekkasje fra en nedgravd oljetank, kan konsekvense bli omfattende både miljømessig og økonomisk. Forurensningsforskriften pålegger tankeier å gjennomføre en tilstandskontroll av oljetanken første gang etter 15 år for ståltank og 30 år for glassfibertank (GUP-tank). Nedgravde oljetanker, som blir tatt ut av bruk, skal rapporteres inn til kommunen. Ønsker man å unngå å grave opp oljetanken, må kommunen forespørres om tillatelse.

Les mer på:
Sol og ved


NABOENS BJØRK. Erik synes det er flott å kunne bruke fornybar energi, samtidig som det også kan være nyttig og bidra til fysisk velvære. Veden varmer flere ganger!

I boligen i Sørenggutua 19 ligger forholdene godt til rette for å utnytte både sol og ved til oppvarming

I kjelleren har familien Tveit en effektiv og rentbrennende peisovn, mens det i stua står en eldre flott etasjeovn.

STUAS FLOTTE MØBEL. Erik har nylig plukket etasjeovnen fra hverandre og rengjort delene. Denne blir nok ikke erstattet med en moderne vedovn med det første.

- Jeg har luftet tanken om å erstatte etasjeovnen i stua med en moderne peisovn, men da har familien gitt klar beskjed om at den ikke skal fjernes! Jeg er jo også enig i at den er forseggjort og flott.

- Skog har vi også tilgang på, og jeg liker å produere egen ved. I noen tilfeller blir dette også en vinn-vinn løsning. Bjørkeveden som ligger stablet utenfor huset nå er faktisk fra et par bjørker som sto litt for tett på et bolighus. Det er godt å kunne utnytte naturens ressurser på en positiv og miljøvennlig måte.

- Vi har også god lagringsplass, med inngangsdør både oppe og nede, så det praktiske med håndtering av ved til daglig fyring er ikke noe problem. Dette er et poeng som blir stadig viktigere for oss, da vi jo ikke blir yngre med årene vi heller, sier Erik

Familien Tveit har hørt om oppvarmingsløsningen som kalles «vedovn med vannkappe». En stor fordel med dette produktet er at omlag 70-80% av varmen kan fordeles til andre deler av boligen, gjennom et vannbårent distribusjonssystem.

- I og med at vi har noe vannbåren varme fra før, og et varmluftsanlegg der lufta varmes opp av en integrert radiator, synes jeg dette høres aktuelt og spennende ut. Dersom vi kan redusere strømforbruket vårt betydelig ved å fyre mer med ved, passer det ihvertfall meg bra humrer Erik.

Med en tilstrekkelig stor akkumulatortank for magasinering av varmen fra en vedovn med vannkappe, ligger også forholdene godt til rette for utnyttelse av andre fornybare energikilder. Til eksempel kan tanken tilkobles varmepumpe luft/vann eller sollfangere.

Les mer på:
GODE FORBINDELSER. Familien Tveit kunne under Energikanalens besøk presentere boligen i et hav av sollys.

Huset i Sørenggutua 19 har en takutforming som gir gode muligheter for optimal plassering av solfangere. Tomtas beliggenhet har også god solinnstråling, noe familien Tveit hadde sørget for at vi fikk demonstrert til fulle da vi var på besøk ;)


Veien videre ...


Energirådgiver Thomas Jacobsen er nå i gang med utarbeidelsen av tiltaksplan for boligen. Familien Tveit vil, med denne tiltaksplanen i hånd, ha en bedre forutsetning for å gjennomføre fornuftige valg i riktig rekkefølge når tiden er moden for utskifting, oppgradering eller omlegging til andre energiløsninger.

GRØNNE GODER. Energikanalen hadde gleden av å stille med grønn marsipankake i anledningen. Vi håper både familie og venner fikk lyst på grønne gode produkter ...

Energikanalen takker familien Tveit for en gjestfri mottakelse i et fantastisk flott vær! Vi følger familien videre, og oppdaterer saken når tiltaksplanen er utarbeidet – følg med oss!
Relevante aktører
Tilskudd til energirådgivning

HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss