Flere historier

ØKONOMISKE FORDELERVinner av kaffemaskinREHABILITERING OG TILSKUDDGårdshus fra 1900 på GranØKONOMISKE FORDELERVinner av peisovnENERGIRÅDGIVNING OG SOL+VEDSteinkjerhus fra 78 på Lunner
ØKONOMISKE FORDELERVinner av gavekort

GRATIS INFORMASJON OG RÅDGIVNINGVi er igang!
Våre historier
Energikanalen ønsker her å formidle historier om energirelaterte løsninger og tiltak.

Vi håper historiene kan stimulere til gjennomføring av tiltak også i din bolig, eller kanskje være en tankevekker slik at du unngår anskaffelse av løsninger som ikke er særlig smarte eller fremtidsrettete ...Hovedbygning på Kile Gård

ENERGIEFFEKTIVISERING I VINDEN. Jørgen Bergsund og Marthe Kihle foran hovedbygningen på Kile Gård

Fokus på varmetap

En vindfull fredag ettermiddag blir vi tatt imot av Marthe Kihle og Jørgen Bergsund på Kile Gård utenfor Hønefoss. De bor sammen med sine tre barn i en flott hovedbygning fra 1920. Bygningen, med grunnflate på hele 250 kvadratmeter, består av to etasjer og kjeller. I tillegg til et strømforbruk på ca 15.000 kWh, bruker familien 7-9000 liter fyringsolje i året. 


NYE YTTERDØRER. Edle Elisabeth (9) setter pris på at mamma og pappa har skiftet de gamle ytterdørene. De nye dørene er både flotte, energibesparende og klimavennlige.
- Loftet vårt ble på 80-tallet etterisolert med 20 cm isolasjon. I 2012 etterisolerte vi kjøkkenet samtidig som vi pigget opp gulvet for å legge gulvvarme. Vi har også byttet ut et par inngangsdører, mens utskifting av vinduer er i planleggingsfasen. Vi vil i størst mulig grad ivareta husets særpreg og detaljer, og har innhentet priser på vinduer der dette ønsket er ivaretatt, sier Marthe.

Å starte med tiltak for å redusere husets varmetap er fornuftig. Når man gjennomfører aktuelle bygningsmessige tiltak vil energibehovet også endres. Ved å definere behovet etter at tiltak er gjennomført vil man kunne anskaffe rimeligere løsninger, unngå overdimensjonering og ikke minst redusere energikostnader og klimapåvirkning.

- Hjelp!!! Hva gjør vi nå …?

 - Selv etter utskifting av vinduer vil vi ha et svært høyt energiforbruk. Vi må gjøre noe med det, sier Jørgen. Han og Marthe er imidlertid usikre på hvordan de nå skal ta prosessen videre.

NÅ ER VI I GANG. Marthe, Jørgen og Ingrid (2) har nettopp avtalt utarbeidelse av tiltaksplan med energirådgiver Per Olav Nordeng. Energikanalen hadde gleden av å stille med grønn marsipankake i anledningen
- Da vi hørte om muligheten for å utarbeide en tiltaksplan for videre bygningsmessige tiltak, der vi også kunne søke om tilskudd fra Enova til dette, ønsket vi å finne en egnet energirådgiver. Gjennom Energikanalen kom vi i kontakt med Per Olav Nordeng i Nordeng Bygg, sier Jørgen. Per Olav er kvalifisert som energirådgiver i Enovas rådgiverregister. Vilkår for å bli kvalifisert omfatter både firmakrav og krav til personlig kompetanse.
Feil og utydelig informasjon om oljefyring

Oljekjelen i boligens kjeller sørger for det aller meste av oppvarming, både romoppvarming og tappevann. Dette betyr at oljekjelen også må benyttes i sommerhalvåret.

- Vi har hørt noe om at man må fjerne oljekjelen om noen år, sier Jørgen. Dette er oppfatning mange boligeiere med oljekjele sitter med. Kommunikasjonen ut til boligeiere vedrørende myndighetskrav i forbindelse med oljefyring har tildels vært feil/utydelig. Klimaforliket som er vedtatt av Stortinget tilsier at det skal innføres forbud mot fyring med fossil olje i boliger i 2020. Det er altså ikke selve oljekjelen som må fjernes! Å erstatte fossil olje med biofyringsolje er således tillatt, men krever noen tilpasninger.

Les mer på På Kile Gård er oljetanken heldigvis skiftet ut. Nedgravde oljetanker varer ikke evig, og innebærer en betydelig miljørisiko. Lekkasje fra en oljetank vil kreve rensing av grunnen, hvilket kan bli svært kostbart! Det finnes i dag en rekke alternativer til oljefyring. Oppvarmingsløsningen på Kile Gård har ingen backup. Stanser oljefyren blir det en kald dusj!

FJERNE SVARTE LØSNINGER. Wilhelm (7) har utstyrt seg for å starte arbeidet med å fjerne svarte elementer. Boligens oljekjele bruker mye fossil olje i forbrenningen.
- Vi har tenkt litt på muligheten for et jordvarmeanlegg. Vi har jo store tilgjengelige arealer rett utenfor huset. En fleksibel og klimavennlig løsning, der vi ikke er avhengige av kun en oppvarmingskilde, vi jo være å foretrekke. Vi har også god tilgang på ved fra egen skog. Vi må finne mer ut av hvilke løsninger som er mest aktuelle i vår situasjon - og det er jo der Energikanalens tjeneste kommer inn i bildet, sier Jørgen.

Veien videre ...

Marthe og Jørgen har nå søkt Enova om tilskudd for å få utarbeidet en tiltaksplan. Ved å engasjere en kvalifisert energirådgiver kan de motta tilskudd på 50% av kostnadene, maksimalt kr. 5.000,-. Det er viktig å være klar over at søknaden må sendes inn og være ferdig behandlet, før energirådgiveren kan starte jobben. Det er ingen krav om at tiltak i planen må gjennomføres.

SENTER FOR SØKNAD OG RAPPORTERING. Bildet er en skjermdump fra Enovas nettsider

På Kile Gård vil de, med en tiltaksplan i hånd, ha en bedre forutsetning for å gjennomføre fornuftige valg i riktig rekkefølge når tiden er moden for utskifting eller oppgradering.

Energikanalen takker familien Bergsund Kihle for en gjestfri mottakelse i en fantastisk flott hovedbygning!

Vi følger familien videre, og oppdaterer saken når tiltaksplanen er utarbeidet – følg med oss ...!


Relevante aktører
Tilskudd til energirådgivning
Energirådgiver

HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss