Post og besøksadresse

Energikanalen AS
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss
For leverandører
«Vår bedrift har effektive produkter for energireduksjon og løsninger for klimavennlig energiomlegging i boliger. Hvordan skal vi nå frem med dette til boligeiere?»

Mange leverandører av energieffektiviserende produkter og tjenester sliter med å nå ut med sine gode løsninger.

Energikanalen ønsker å være en formidler av mangfoldet av energiløsninger slik at de blir mer synlige for boligeiere som ønsker å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.

Du som leverandør vil gjennom vår unike formidlingstjeneste på www.energikanalen.no kunne nå en interessert og søkende målgruppe i en avgjørende fase av deres kjøpsprosess. Våre temasider vil vise brukerne det som er relevant for dem. Temasidene vil systematisk og samordnet presentere økonomiske forhold, viktig offentlig informasjon og leverandører av produkter/tjenester. Dette gjelder både for oppvarmingsløsninger og bygningsmessige tiltak.

Et sentralt prinsipp i Energikanalens markedsplass er uavhengighet og likebehandling av alle private aktører. Dette betyr at alle leverandører tilbys lik annonsering (størrelse, plassering mv), innenfor hvert av de temaområdene der leverandører har relevante produkter og/eller tjenester.

Energikanalen vil bygge verdinettverk for alle våre kunder og samarbeidspartnere. Gjennom deltakelse i dette nettverket vil vi involvere og presentere selskaper og produkter/tjenester med fremtidsrettede energiløsninger for boliger. Markedsplassen vil være tilgjengelig for alle uansett bosted. Det er imidlertid i samarbeidende kommuner Energikanalen vil gjennomføre målrettede markeds- og informasjonsaktiviter. Vi oppfordrer din bedrift til å formidle og markedsføre seg og sine produkter/tjenester gjennom en unik markedsplass, og samtidig bli med i vårt verdinettverk. Dere vil da bli invitert med i relevante informasjonsaktiviteter, foredrag, leverandørsamlinger etc.

La oss få bidra som katalysator for grønn næringsutvikling i regionen!

Dersom ditt firma ønsker å nå ut til flere boligeiere målrettet og kostnadseffektivt - kontakt oss.

Slik kan du profilere ditt firma

På våre temasider kan du profilere ditt firma på en relevant og rimelig måte:Ditt firma?


Slik kan en bedriftspresentasjon se ut. Her kan du presentere relevant informasjon til kunder i ditt nærområde.


.

HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss