For kommuner
«Vår kommune vil bistå innbyggerne med informasjon og kunnskap som gir gode energi- og klimaløsninger i bygg og boliger. Hvordan kan vi gjøre dette og samtidig stimulere til utvikling av grønt næringsliv?»

Energikanalen vil på en brukervennlig måte formidle mangfoldet av lokale energiløsninger, og hvilke muligheter boligeiere har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i sine boliger.

Energikanalens temasider presenterer hensiktsmessige oppvarmingsløsninger og bygningsmessige tiltak i boliger. Formidlingstjenesten er tilbyderfinansiert og gratis for brukere. Den er uavhengig og likebehandlende overfor leverandører, og det er ingen leverandører med eierinteresser i Energikanalen. Det er gjennomgående kun hvor relevant leverandørens produkt/tjeneste er for temaet som styrer omfang og visning.

Energikanalen vil i kommuner med samarbeidsavtale jobbe aktivt opp mot lokale leverandører av produkter og tjenester, og gjennomføre målrettede markeds- og informasjonsaktiviteter for en unik formidling til regionens boligeiere.

Ved inngåelse av en samarbeidsavtale mellom kommune og Energikanalen vil www.energikanalen.no/kommune kunne linkes til kommunens egne nettsider. Kommunen vil da bli presentert med egen profileringsside hos Energikanalen, der energi- og klimabudskapet overfor boligeiere kan formidles. Her har kommunen anledning til å markedsføre sitt budskap innen tilrettelegging for boligeiere. Energikanalen vil i dialog med kommunen ta utgangspunkt i naturgitte og strategiske produkt-/tjenesteområder. Denne informasjonen vil, i tillegg til å være omdømmebyggende overfor egne innbyggere, også være tilgjengelig for potensielle innflyttere.

I tillegg til å fungere som en katalysator for grønt næringsliv i kommunen, vil Energikanalen i samråd med kommunen gjennomføre målrettede informasjonskampanjer mv. Kommunen vil også bli en viktig del av vårt verdinettverk.

La oss få bidra som katalysator for grønn næringsutvikling i regionen!

Dersom din kommune ønsker en samarbeidsavtale – kontakt oss

Savner du din kommune her?

Se hva vi gjør i samarbeidende kommuner her! 
HEADING HER!!!

ENERGIKANALEN AS

Energikanalen AS vil formidle mangfoldet av energiløsninger, og hvilke muligheter du har til å gjennomføre kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak i egen bolig.


LØSNINGER OG TILTAK

For at du skal kunne foreta en vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for deg der du bor, har vi forsøkt å systematisere og samordne informasjon som i sum kan gjøre det lettere for deg å gjennomføre ett eller flere tiltak.
 

SISTE NYTT

Nye muligheter for tilskudd til oppgradering av bolig

Endringer i byggeregler i 2016

Plusskundeavtaler ved egenproduksjon av strøm


KONTAKTINFO

Epost:

post@energikanalen.no

Telefon:
957 04 337

Postadresse:
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss